Pozývame všetkých šikovných ôsmakov a deviatakov

30.11. 2021 na online deň otvorených dverí

v Súkromnom gymnáziu Life Academy, ktoré je už sedemnásť rokov jediným bilingválnym slovensko-anglickým gymnáziom v regióne.

Pozývame všetkých šikovných ôsmakov a deviatakov

30.11. 2021 na online deň otvorených dverí

v Súkromnom gymnáziu Life Academy, ktoré je už sedemnásť rokov jediným bilingválnym slovensko-anglickým gymnáziom v regióne.

Záujemcovia o štúdium na bilingválnom gymnáziu a ich rodičia sa budú môcť stretnúť so zriaďovateľkou Life Academy, riaditeľkou školy, učiteľmi a študentmi, ktorí budú pripravení odpovedať na všetky otázky. Tie nám môžete poslať už vopred v nasledujúcom dotazníku. Po jeho vyplnení Vám odošleme odkaz na naše online stretnutie.

Harmonogram

14:00 – 14:30

prezentácia školy, virtuálna prehliadka priestorov

14:30 – 15:00

informácie o škole (zriaďovateľka školy, riaditeľka školy, učitelia, študenti)

15:00 – 16:00

priestor pre Vaše otázky a odpovede

Prehliadka školy

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať mailom na info@lifeacademy.sk alebo telefonicky 0918 473 448 (riaditeľka školy). Tešíme sa na všetkých, ktorí aspoň virtuálne dvere na našej škole otvoria.

Bývalí študenti

Opýtali sme sa našich absolventov, čo im do ich študentského života priniesla naša Life Academy, aké výhody nadobudli počas štúdia u nás oproti svojim spolužiakom na vysokých školách a ako si spomínajú na svoje gymnázium.

Pozrieť všetky videá »