Naši Pozorovatelia, Výskumníci a Námorníci to už vedia. Navštívili ich páni MUDr. Tomáš Maguth a Mgr. František Majerský a na praktických ukážkach ich naučili, ako poskytnúť prvú pomoc v takých situáciách, v ktorých sa deti môžu náhodou ocitnúť. Ukázali im, ako pomôcť kamarátovi, ktorý sa dusí či ako podať umelé dýchanie a urobiť masáž srdca. Ďakujeme pánom záchranárom za veľa nových informácií, ktoré sa nám v živote určite veľmi zídu.