Sme viac ako iba škola, sme Life Academy.
Septembrové dobré noviny

Milí rodičia,

radi sa s Vami stretávame osobne pri rôznych príležitostiach. Tri školy v jednom – to nie je len tak, vždy je v ich niečo nové a zaujímavé. My sme sa preto rozhodli, že Vám v našich Dobrých novinách pravidelne napíšeme všetko, čo sa udialo za posledný mesiac v materskej škole, základnej škole i v gymnáziu Life Academy.

Dobré noviny pre Vás pripravuje kolektív učiteľov Life Academy.
Foto: Sylvester Bartoš
Príprava pred veľkým začiatkom

Učiteľom školský rok začal o týždeň skôr. Tento čas využili okrem iných aktivít aj na vytvorenie obohateného a podnetného prostredia v triedach i na chodbách, aby sme sa všetci v našej škole cítili príjemne.

Prázdne chodby gymnázia počas prázdnin. Už čoskoro budú plné študentov.
Foto: Sylvester Bartoš
Slávnostné otvorenie školského roka

V príjemnej atmosfére sme sa všetci stretli 3. septembra na slávnostnom otvorení nového školského roku. Keď Benjamín s Amirom začali spievať školskú hymnu, pridali sa veľkí, malí, učitelia i rodičia. Tento deň bol výnimočný najmä pre všetkých prvákov – tých najmenších zo základnej školy, prímanov z osemročného gymnázia i prvákov z bilingválneho študijného odboru. Veríme, že sa veľmi skoro u nás udomácnia a bude im medzi nami fajn. Program pre nás pripravili tretiaci z gymnázia a štvrtáci zo základnej školy.

Materská škola

Septembrové rána bývajú v materských školách rušné a inak to nebolo ani v tej našej. Maličkí škôlkari si zvykali na nové priestory, kamarátov aj pani učiteľky. Podarilo sa im to ale veľmi rýchlo aj vďaka aktivitám, ktorými si každý deň vypĺňali čas. Lepili, kreslili, tancovali, spievali, dokonca si napiekli aj koláčiky. Posledné dni zvládli aj prvú veľkú prechádzku, keď šli nakŕmiť kačičky.

Aj v tomto roku  odštartovali škôlkari angličtinu s Mimou – jazykovou lektorkou z jazykovej školy Target. Všetky deti (od najmenších Žabiek až po najstarších škôlkarov Objavovateľov) sa s ňou stretávajú štyrikrát do týždňa v dopoludňajších hodinách, aby sa hravou formou oboznámili so základmi angličtiny.
Naši predškoláci sa už adaptovať nemusia. Vedia, že v škôlke na nich čaká pestrý program a naučia sa veľa nových vecí. V septembri v rámci témy Povolania navštívili Tatranskú galériu, kde sa oboznámili s výrobou modrotlače a nakoniec si vlastný výrobok odniesli aj domov.
Základná škola

V základnej škole i v gymnáziu si žiaci vyberali témy svojich ročníkových prác. Celý rok budú spolu so svojimi triednymi učiteľmi v základnej škole a konzultantmi z radov učiteľov na gymnáziu vytvárať prácu, ktorú odprezentujú pred svojimi spolužiakmi i rodičmi.

Didaktické hry a účelové cvičenia na ochranu života a zdravia sa u nás už tradične konajú vo Vysokých Tatrách. Mladší žiaci absolvovali túru zo Štrbského Plesa k vodopádu Skok, gymnazisti vyšli na Popradské pleso a tí najzdatnejší až na Ostrvu.

Veľká zmena čakala deti v školskom klube. V utorky, stredy a štvrtky si môžu popoludní v čase od 14:30 do 15:30 vybrať takú aktivitu, ktorá ich zaujíma. Môžu si tak vyskúšať niečo nové, spoznať kamarátov z iných tried a zabaviť sa. Rozdelenie detí nájdete vždy na magnetickej tabuli pri vchode do školy.

Gymnázium

Gymnazisti každý rok zbierajú kredity a súťažia o exkluzívnu cenu – výlet do New Yorku. Cestovateľský denník z pobytu výherkýň spolu s fotografiami nájdete na facebookovom profile gymnázia. Snaha dosiahnuť vysnívanú cenu sa študentkám vyplatila, a tak si mohli užívať krásy mesta, ktoré nikdy nespí, navštíviť OSN, Univerzitu v Princetone, stretnúť sa s veľvyslancom Slovenskej republiky, spoznávať novú kultúru, pasovať sa s posunom času. O tomto výlete ešte budeme určite počuť, dievčatá chystajú prezentáciu pre svojich spolužiakov.

26. septembra sa triedy gymnázia premenili na krajiny Európskej únie. Počas Európskeho dňa jazykov študenti súťažili v znalostiach o krajinách EU. O všetkom, čo sa v tento deň udialo, si môžete prečítať na stránke našej školy.

Chcete vedieť viac dobrých správ? Kliknutím navštívte našu stránku.

Dobré noviny – September 2018

Life Academy, Rovná 597/15, 058 01 Poprad, Slovenská republika
www.lifeacademy.sk