RNDr. Ondrej Kapusta, PhD.

Súkromné gymnázium

"Len dve veci sú nekonečné: vesmír a ľudská hlúposť. Pri tej prvej si však nie som taký istý." – Albert Einstein


Zobraziť články učiteľa

ondrej.kapusta@lifeacademy.sk

+421 911 293 041

Študoval som 9 rokov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Tento rok bude pre mňa tretím v školstve.

Chémia – kvarta, I.A, II.A, III.A, IV.A
Seminár z chémie – V.A

Mám rád experimentovať a pracovať s mladými ľuďmi plnými elánu.

Učím chémiu, ktorú mám radšej, ale fyzika mi tiež nie je cudzia.

Posúvať mladých vpred a pripraviť ich na najväčšiu skúšku menom život.

Okrem chémie medzi moje záľuby patrí hudba, rekreačne šport a sem–tam si precvičím aj cudzie jazyky.