Mgr. Veronika Bendžalová

Špeciálne triedy

"Jediný spôsob, ako robiť skvelú prácu, je milovať to, čo robíte.“


Zobraziť články učiteľa

veronika.bendzalova@lifeacademy.sk

+421 911 293 041

Vyštudovala som na Pedagogickej fakulte UNIPO v Prešove v odbore špeciálna pedagogika. Ako asistent učiteľa na tejto škole pracujem prvý rok.

Asistujem na predmetoch slovenský jazyk a literatúra, matematika, anglický jazyk, biológia, geografia a pracovné vyučovanie.

Life Academy mi dáva prístup k efektívnym možnostiam práce so žiakmi.

Detská spontánnosť, ich nadšenie pre poznanie nových vecí.

Za môj úspech považujem zvládnutie aj čo najmenších výziev so žiakmi.

Práca so žiakmi s vývinovými poruchami učenia.

Vo svojom odbore by som sa chcela kariérne posunúť na pozíciu špeciálneho pedagóga, kde by som mala viac možností naplniť svoje poslanie.

Patrí tu každý deň, kedy sa mi podarilo vyčariť úsmev na tvári žiakov.

Rada tvorím nové veci, maľujem, šijem, čítam knihy. Medzi moje obľúbené aktivity patrí tiež plávanie a bicyklovanie.