Mgr. Lenka Žifčáková

Špeciálne triedy

"Úspechom je každá hodina, z ktorej moji žiaci odchádzajú s dobrou náladou a novými vedomosťami."


Zobraziť články učiteľa

Verím, že ako učiteľ sa môžem každý deň veľa naučiť. V tejto chvíli učím štvrtý rok. Dodnes si pamätám, ako som jedného dňa prišla ako nováčik do zabehnutého kolektívu. Dnes mám možnosť sledovať, ako z času na čas pribudne medzi nás opäť niekto nový – niekedy medzi kolegov, no často práve do kolektívu žiakov, ktorých učím.

Niekedy sa môže zdať, že dôležité sú práve tie oficiálne dokumenty, ktoré nám spolu s novým žiakom do školy prídu. Dovolím si však tvrdiť, že to tak úplne nie je. Každý si so sebou na nové miesto prinesie najmä svoj životný príbeh, svoje úspechy, radosti, strach a občas aj nejaké tie starosti. To všetko potom ovplyvňuje nielen prvé dni na novom mieste, ale ja naše spoločné dlhodobé fungovanie v triede.

Z času na čas sa na komunitkách rozprávame o budúcnosti či minulosti. Mnohých z nás to prinúti spomínať na to, čo kedysi bolo. Viacerí žiaci sa vtedy rozhovoria a nahlas si zaspomínajú aj na ťažké chvíle, ktoré zažili v predchádzajúcej škole alebo v kolektíve spolužiakov. Vždy ma poteší, keď v závere svojho rozprávania zhodnotia, že u nás v triede je to oveľa lepšie a do školy už chodia celkom radi. Aj vďaka rozprávaniu mojich žiakov viem, že dobré vzťahy v triede nie sú samozrejmosťou a je potrebné na nich pracovať.

Každý deň sa však od detí učím aj ďalšie veci. Spôsob, akým vnímajú svet, ma niekedy veľmi prekvapí. Niekedy im síce ujde dôležitá informácia z hodiny fyziky či angličtiny, no iné veci vnímajú veľmi citlivo a detailne. Citlivo vnímajú napríklad to, komu na nich záleží a nezáleží. Rovnako aj témy ako spravodlivosť či naopak nespravodlivosť sú pre ne veľmi dôležité. Občas ma prekvapia aj tým, akým spôsobom dokážu oceniť dobré vlastnosti svojich spolužiakov a pochváliť ich za vynaložené úsilie.

Vzťahy medzi sebou si vzájomne budujeme my všetci. Komunity nám na to dávajú skvelý priestor. V kruhu si môžeme povedať aj veci, ktoré si počas bežného školského dňa povedať nestihneme. Ako učiteľ môžem do značnej miery ovplyvniť, akú atmosféru a vzťahy si v triede vybudujeme. Niekedy to na hodine zaváži ešte viac ako perfektná a detailná príprava preberanej témy, hoci ani prípravu netreba podceniť. Či už spoločne prežívame šťastné alebo smutné životné chvíle, vďaka dobrým vzťahom vieme, že sa na seba môžeme v každej situácii navzájom spoľahnúť.

lenka.zifcakova@lifeacademy.sk

+421 911 293 041

Vyštudovala som učiteľstvo anglického jazyka a literatúry na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V rámci štúdia som mala možnosť nabrať pedagogické skúsenosti aj v zahraničí.

V Life Academy som obklopená dobrými ľuďmi, preto tam rada učím.

Páči sa mi, že každý deň so sebou prinesie niečo úplne nové. Raz sú to úsmevné momenty, inokedy nečakané a zvedavé otázky.

Úspechom je každá hodina, z ktorej moji žiaci odchádzajú s dobrou náladou a novými vedomosťami.

Anglický jazyk mi je vo všeobecnosti blízky. Ak by som však mala vybrať len jednu konkrétnu oblasť, bola by to asi detská literatúra písaná po anglicky.

Chcela by som, aby moji žiaci nebrali angličtinu len ako povinnosť, ale aby sa ju učili radi a posúvalo ich to dopredu.

Zážitkov je veľa, ťažko vybrať ten najzaujímavejší.

Vo voľnom čase rada niečo tvorím. Mám blízko k výtvarnému umeniu, hudbe, knihám a výletom do prírody.