Mgr. Dominika Konečná

Špeciálne triedy Súkromná základná škola Súkromné gymnázium

„Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala.“ – Matka Tereza


Zobraziť články učiteľa

dominika.konecna@lifeacademy.sk

+421 911 293 041

UKF v Nitre, UPOL v Olomouci, stáž v Herbáriu Sassari, Taliansko, 4 roky na Bilingválnom gymnáziu C. S. Lewisa v Bratislave.

Učím chémiu v siedmom, ôsmom, deviatom ročníku a na gymnáziu prvý a druhý ročník.

Kvôli žiakom a študentom.

Mám rada prepojenie chémie s ľudským telom.

Aby každý si zobral z tohto predmetu niečo potrebné pre život.

Príroda, rodina, umelecké vyžitie.