Bc. Ivana Rusnáková

Špeciálne triedy Súkromná základná škola Súkromné gymnázium

"Nie každý, kto blúdi je stratený. — J.R.R. Tolkien."


Zobraziť články učiteľa

ivana.rusnakova@lifeacademy.sk

+421 911 293 041

Študovala som na Prešovskej univerzite v Prešove učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii s výtvarným umením.

Učím výtvarnú výchovu a umenie a kultúru.

Je to pre mňa veľká príležitosť, skúsenosť a výzva byť súčasťou tohto skvelého kolektívu ako učiteľov, tak aj študentov.

Rozmanitosť a to, že je ťažké pri deťoch upadnúť do úplného stereotypu. Taktiež aj to, že neučím len ja deti a študentov ale je mnoho veci, ktoré sa môžem učiť aj ja od nich.

Na túto otázku budem vedieť odpovedať kompetentnejšie asi na konci školského roka, pretože zatiaľ je to zvládnutý štart.

Výtvarne umenie a dejiny umenia.

Aby to mojich študentov so mnou bavilo, vzbudila som v nich záujem pýtať sa viac a viac otázok a inšpirovala ich.

Zatiaľ je to určite môj prvý deň ako učiteľky.

Umenie, fantasy literatúra, beletria, horory, psychologické drámy a občas i prvoplánové komédie.