Odhlasovanie zo stravy v materskej škole (desiata alebo obed alebo olovrant) a základnej škole (iba desiata alebo olovrant) je možné do 7:30 ráno prostredníctvom tohto formulára. V prípade potreby môžete zavolať na číslo 0911 506 001.

Odhlasovanie z obeda (základná škola a gymnázium) je možné iba telefonicky na čísle 052/7880841 (školská jedáleň SOŠT Poprad) alebo osobne u vedúcej jedálne, každý deň do 7:15.