Školský časopis Súkromného gymnázia

Life In The Academy

Nestihli ste si kúpiť náš školský časopis? Pozrite si jeho online verziu.

Prehľad ocenení Life In The Academy

  1. Prvé miesto v kategórii stredoškolských časopisov podtatranského regiónu 2016/2017
  2. Objav roka stredoškolských časopisov Prešovského samosprávneho kraja 2017/2018
  3. Cena za kreativitu stredoškolských časopisov Prešovského samosprávneho kraja 2017/2018
  4. Štvrté miesto (zlaté pásmo) stredoškolských časopisov Prešovského samosprávneho kraja 2017/2018
  5. Nováčik roka celoslovenskej súťaže stredoškolských časopisov Štúrovo pero 2018
  6. Druhé miesto v kategórii stredoškolských časopisov podtatranského regiónu 2017/2018
  7. Cena Domu Matice slovenskej, Žilina, celoslovenská súťaž Pro Slavis 2017/2018
  8. Štvrté miesto (zlaté pásmo) stredoškolských časopisov Prešovského samosprávneho kraja 2018/2019
  9. Cena za najlepšiu obálku stredoškolských časopisov Prešovského samosprávneho kraja 2018/2019
  10. Cena Markízy tretieho stupňa na celoslovenskej súťaži stredoškolských časopisov Štúrovo pero 2019

Školský časopis Súkromnej základnej školy

Life Vtáčik

Online verzia nášho školského časopisu.