Výsledky prijímacích skúšok na 7902 J Gymnázium – osemročné štúdium (s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka)

Zoznam prijatých uchádzačov na základe prijímacích skúšok (1. kolo)

kód žiaka celkový počet bodov kód PS
SG1266 78,5 Prijatý po úspešnom vykonaní PS
SG1333 72 Prijatý po úspešnom vykonaní PS
SG7417 70,5 Prijatý po úspešnom vykonaní PS
SG2572 69,5 Prijatý po úspešnom vykonaní PS
SG8045 68 Prijatý po úspešnom vykonaní PS
SG2618 67 Prijatý po úspešnom vykonaní PS
SG2421 60,5 Prijatý po úspešnom vykonaní PS
SG3625 58,5 Prijatý po úspešnom vykonaní PS
SG6903 58 Prijatý po úspešnom vykonaní PS
SG0244 55 Prijatý po úspešnom vykonaní PS
SG1846 50,5 Prijatý po úspešnom vykonaní PS
SG4784 40 Prijatý po úspešnom vykonaní PS

Zoznam prijatých uchádzačov na základe prijímacích skúšok (2. kolo)

kód žiaka celkový počet bodov kód PS
SG9911 70,5 Prijatý po úspešnom vykonaní PS
SG8978 66 Prijatý po úspešnom vykonaní PS

Zoznam neprijatých uchádzačov na základe prijímacích skúšok

kód žiaka celkový počet bodov kód PS
SG6914 36,5 Neprijatý po  vykonaní PS
SG2252 36,5 Neprijatý po  vykonaní PS
SG8978 35,5 Neprijatý po  vykonaní PS
SG7069 32,5 Neprijatý po  vykonaní PS

7902 J Gymnázium – osemročné štúdium (s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka)

  • pre žiakov 5. ročníka ZŠ
  • predmety prijímacích skúšok: slovenský jazyk, matematika

Kritériá pre prijímanie

7902 J 74 Gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko–anglické)

  • pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ, 4. ročníka osemročných gymnázií
  • predmet prijímacích skúšok: anglický jazyk

Kritériá pre prijímanie

Na našom gymnáziu sme sa naučili, ako sa správne učiť, vyberať si dôležité informácie, zozbierať ich. Hlavne ako vystupovať pred ľuďmi a tvoriť prezentácie, tak aby sme zaujali a povedali to najdôležitejšie. Je to problém väčšiny ľudí na vysokých školách a nielen tam. A to ste nás naučili veľmi dobre. — Dominika Regecová