🗓 30. 4. – 4. 5. 2019
(gym) jazykový pobyt v Londýne


🗓 2. 5. 2019
(gym) školské kolo súťaže Štúrov Zvolen


🗓 6. 5. 2019
(gym) konzultačné rodičovské združenie


🗓 6. – 7. 5. 2019
(gym) konferencia Viacjazyčnosť na Slovensku (Bratislava – J. Vernarčík)


🗓 7. 5. 2019
(SZŠ) exkurzia hasiči II.P (L. Zlacká)


🗓 9. 5. 2019
(gym) okresné kolo súťaže Štúrov Zvolen


🗓 10. 5. 2019
(SZŠ) Deň matiek (E. Fedorová)


🗓 13. 5. 2019
(gym) prijímacie skúšky na študijný odbor 7902 J gymnázium (osem.)
(gym) klasifikačná pedagogická rada (IV. A, V. A)
(gym) technologická konferencia Metro ON LINE 2019 (II. A – J. Vernarčík)
(SZŠ) návšteva knižnice Spišská Sobota I. B (V. Šallingová)


🗓 13. 5. 2019 – 24. 5. 2019
(SZŠ) prezentácia ročníkových prác – triedne kolá


🗓 15. 5. 2019
(gym) digitálny Mladý Európan (P. Bekešová)


🗓 16. 5. 2019
(gym) súťaž v prednese poézie a prózy v cudzích jazykoch Res Cordis
(gym) exkurzia Krakov – Oswienčim (vybraní žiaci – S. Svienta)
(SZŠ) návšteva enviroučebne – Dobrodruhovia (M. Slivková)


🗓 20. 5. 2019
(gym) Svet okolo nás (príma, III. A, IV. A – P. Bekešová)
(gym) akademické voľno – V. A


🗓 21. 5. 2019
(SZŠ) biodiverzita – beseda s p. Procháckovou (M. Slivková)
(SZŠ) prezentácia ročníkových prác – triedne kolo – III. V


🗓 22. 5. 2019
(SZŠ) prezentácia ročníkových prác – triedne kolo – III. P


🗓 20. 5. – 24. 5. 2019
(SZŠ) výstava Terakotová armáda IV. N (M. Kolcúnová)
vysádzanie kvetín v okolí školy (enviro)


🗓 23. – 24. 5. 2019
(gym) akademické voľno – IV. A
(SZŠ) koncert ZUŠ v Poprade (E. Mýtniková)


🗓 27. 5. 2019
(gym) príma: cyklovýlet (T. Macko)
(gym) sekunda – kvarta: Exkurzia – Liptovský Mikuláš
(gym) I. A – III. A: riaditeľské voľno
(SZŠ) prezentácia ročníkových prác – triedne kolo – II. P
(SZŠ) prezentácia ročníkových prác – triedne kolo – IX. P
(SZŠ) 3. a 4. ročník – beseda so záchranármi


🗓 27. – 28. 5. 2019
(gym) ústna časť internej časti MS
(gym) ústna časť odbornej štátnej jazykovej skúšky 27. 5.


🗓 28. 5. 2019
(gym) príma – kvarta: riaditeľské voľno
(gym) I. A – III. A: exkurzia – Košice


🗓 29. 5. 2019
(SZŠ) prezentácia ročníkových prác – triedne kolo – IV. N
(SZŠ) prezentácia ročníkových prác – triedne kolo – Dobrodruhovia


🗓 30. 5. 2019
(SZŠ) fotenie žiakov ZŠ – špeciálne triedy


🗓 30. – 31. 5. 2019
(gym) cvičná expedícia DofE (T. Macko)


🗓 31. 5. 2019
(SZŠ) MDD (E. Fedorová)
(SZŠ) fotenie učiteľov (14:30)


🗓 3. 6. 2019
(SZŠ) stretnutie členov MZ – 1. stupeň (A. Švienta)


🗓 28. 5. – 4. 6. 2019
(SZŠ) plavecký výcvik III. P, III. V


🗓 4. 6. 2019
(SZŠ) návšteva knižnice –  I. B


🗓 5. 6. 2019
(SZŠ) prezentácia ročníkových prác – školské kolo (M. Kolcúnová)


🗓 6. 6. 2019
Picnic day Life Academy (M. Červeňová)


🗓 7. 6. 2019
(SZŠ) stretnutie s rodičmi budúcich prvákov (M. Kolcúnová)


🗓 10. – 14. 6. 2019
(SZŠ) škola v prírode (Ľ. Krystýnková)


🗓 14. 6. 2019
(SZŠ) Kežmarok: dopravné ihrisko, tvorivé dielne – špeciálne triedy (M. Slivková)


🗓 17. 6. 2019
(SZŠ) triedne rodičovské združenia

jún 2019

🗓 21. 6. 2019
(SZŠ) hodnotiaca pedagogická rada


🗓 25 – 26. 6. 2019
(SZŠ) školské výlety


🗓 28. 6. 2019
slávnostné ukončenie šk. roka