Environmentálne triedy ponúkajú

Environmentálne triedy ponúkajú

Autentické vzdelávanie v prírode, ktoré zabezpečuje:

 • priamy zdroj poznatkov
 • aktívne zapájanie sa do výchovno-vzdelávacieho procesu
 • zážitkové a efektívne vyučovanie
 • rozvoj zodpovednosti za životné prostredie
 • budovanie vzťahu k prírode

Individuálny prístup, ktorý pomáha pri:

 • rozvoji jedinečnosti každého dieťaťa a jeho talentov
 • všestrannom rozvoji osobnosti dieťaťa
 • sebarealizácii
 • tvorbe vyučovacieho procesu
 • slovnom hodnotení a vlastnej sebareflexii

Vekovo zmiešaný kolektív, ktorý podporuje:

 • samostatnosť
 • spoluprácu
 • zodpovednosť
 • kreativitu
 • kritické myslenie
 • komunikačné schopnosti
 • sociálno–emociálny vývoj

Malý kolektív detí v zdravom lesnom prostredí, ktorý ponúka:

 • vyučovanie v prírode
 • pobyt na čerstvom vzduchu

Elokované pracovisko je súčasťou areálu Zariadenia lesnej pedagogiky, ktoré funguje od roku 2017. Zameriava sa na tvorbu a realizáciu zábavno–vzdelávacích programov pre školské kolektívy aj pre širokú verejnosť, v ktorých sa zážitkovou formou prepájajú rôzne vzdelávacie oblasti s prírodou. V areáli Zariadenia pôsobí aj materská škola, a tak je jednotný koncept vzdelávania zabezpečený pre deti vo veku od 3 do 10 rokov.

Kontakt

Zodpovedný pedagóg: Drahoslava Magová
email: drahoslava.magova@lifeacademy.sk
telefónne číslo: +421 911 174 780
web: krasnesady.sk

Chcete, aby sa vaše deti učili u nás?

Dajte nám o sebe vedieť v tomto dotazníku
Vyplniť formulár »