5. december 2019 od 8:00 do 11:30

Deň otvorených dverí na gymnáziu (5–ročné slovensko–anglické bilingválne štúdium)
pre rodičov a žiakov 8. a 9. ročníka základnej školy

Úvodné stretnutie sa uskutoční od 8:10 v triede sekunda. Okrem krátkej prezentácie o škole sa dozviete o projekte iPady na vyučovaní i práci našej redakčnej rady na veľmi úspešnom školskom časopise Life In The Academy. Samozrejme, radi zodpovieme na všetky Vaše otázky.

Spôsob vyučovania môžete zažiť v týchto triedach na jednotlivých predmetoch:

Trieda vyučovacia hodina 8:55 – 9:40

prestávka
9:40 – 9:55

vyučovací blok 9:55 – 11:20
I. A umenie a kultúra (miestnosť: I. A)
  • konverzácia v ANJ – I. skupina (miestnosť: I. A)
  • konverzácia v ANJ – II. skupina (miestnosť: jazykové laboratórium)
II. A španielsky jazyk (miestnosť: II. A) anglický jazyk (miestnosť: II. A)
III. A geografia (miestnosť: III. A) matematika (miestnosť: III. A)
IV. A literatúra v ANJ (miestnosť: kvarta) slovenský jazyk a literatúra (miestnosť: kvarta)

Viete, ako sa k nám dostanete? Zistite presnú trasu na mape.