Darujte 2% zo svojich daní

Pretože u nás sa dobro násobí

Blíži sa obdobie možnosti poskytnúť 2% zo svojich daní a my sa chceme poďakovať za minuloročné príspevky pre rozvoj našej školy. Tento rok sa stala na našej strane administratívna chyba a stratili sme, žiaľ, možnosť získať tohtoročné 2%.

V našej škole však po skúsenostiach spolu s Vašimi deťmi vieme, že DOBRO SA NÁSOBÍ a využijeme našu chybu v prospech iných, ktorým Váš príspevok veľmi pomôže.

Rozhodli sme sa preto poprosiť Vás, aby ste pre tento rok poslali svoje 2% na pomoc zlepšenia kvality detského oddelenia v popradskej nemocnici. Chceme totiž pomôcť veľmi cielene a zmysluplne. Pobyt v nemocnici je pre dieťa určite stresujúci a náročný. Máme teraz možnosť zlepšiť neľahké dni týmto deťom, ich rodičom a personálu.

Veríme, že nezaváhate, dobro znásobíte a pomôžeme tak všetkým deťom, ktoré potrebujú nejaký čas stráviť v nemocnici.

CENA ŽIVOTA – občianske združenie pri detskom oddelení v Nemocnici Poprad
Trhovište č. 2047/12
060 01 Kežmarok

Registrovaná pod číslom: VVS/1-900/90-25160- (MV SR – 10.12.2004)
IČO: 37944860
DIČ: SK 2021922232
Č.ú.: 1944327355/0200

Vúb a.s., Mlynské Nivy, 979 90 Bratislava 25
IBAN: 7302000000001944327355
Swift: SUBASKBX

Tlačivá na stiahnutie nájdete v odkaze na stránke