Učitelia


team member

Mgr. Martina Kolcúnová


Riaditeľka školy
martina.kolcunova@lifeacademy.sk

Kontakt

martina.kolcunova@lifeacademy.sk

Vzdelanie a prax…

Som absolventkou Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave – odbor učiteľstvo pre I.stupeň. Učím 20 rokov, začínala som na inovatívnej škole v Bratislave – Dlhé Diely, kde zaúčali americkí učitelia tých slovenských v modeli Vysoko efektívneho učenia. Potom som nastúpila na Tatranskú alternatívnu školu v Poprade. Od roku 2006 vykonávam funkciu riaditeľky školy na rôznych druhoch škôl. Pracujem aj s dospelými – učím pedagógov ako pracovať inovatívne. Som certifikovanou trénerkou Asociácie Susan Kovalikovej na Slovensku, externe pracujem pre rôzne vládne i mimovládne organizácie.

V Life Academy učím v ročníkoch tieto predmety:

Učím na I. stupni všetky predmety

Prečo rada učím v Life Academy?

Škola tohto typu mi dáva voľnosť a slobodu v prístupe ku štýlu vyučovania. Môžem realizovať tvorivé projekty s deťmi, robiť so sociálnymi zručnosťami, rozvíjať to dobré v každom dieťati.

Čo sa mi páči na práci s deťmi/žiakmi?

Deti ma nabíjajú energiou, pozitívnymi myšlienkami

Ktorá oblasť z môjho odboru je mojou doménou?

Je to oblasť inovácií v školstve. Stále ma to v živote krúti okolo a vracia späť do tejto oblasti.

Čo som vo svojom odbore dosiahla?

Spolupodieľala som sa na kvante projektov. Ako lektorka Vysoko efektívneho učenia pracujem aj so sociálnymi zručnosťami a s rôznymi cieľovými skupinami – od detí, cez dospelých, ľudí so zdravotným znevýhodnením, týrané deti a mládež, deti z detských domovov, rómske deti. Spracovala som ako spoluautorka niekoľko metodických materiálov a kníh pre učiteľov.

Čo by som vo svojom odbore chcela dosiahnuť?

Chcela by som, aby čo najviac ľudí vedelo, že učenie môže byť aj zábava, zmysluplné, prepojené so životom a pre život.

Moje naj…

Milujem dobrú knihu, s ktorou sedím pod dekou  a pijem dobrú kávu. Milujem chlieb so „šmaľcom“ a cibuľkou, k tomu varené vínko na Vianočných trhoch kdekoľvek. Milujem ľudí, ich rozprávanie, príbehy, život…

team member

Mgr. Lucia Lavková


Učiteľka
lucia.lavkova@lifeacademy.sk

Kontakt

lucia.lavkova@lifeacademy.sk

Vzdelanie a prax…

Mám ukončenú Strednú pedagogickú školu v Levoči a ďalej som pokračovala v štúdiu pedagogiky na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Študovala som odbor Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. V rámci môjho odboru som mala možnosť pridať si aj anglický jazyk, ktorý môžem učiť na prvom stupni základných škôl.

V Life Academy učím v ročníkoch tieto predmety:

Momentálne učím viac menej všetky predmety, okrem výtvarnej výchovy, mojich Cestovateľov.

Prečo rada učím v Life Academy?

Škola ma zaujala najmä pre jej inú metodiku, ako je bežne na školách známa a rada okúsim niečo nové. Keďže učím prvý rok, som veľmi potešená skvelému kolektívu, ktorý sa tu našiel.  Aj preto človek do práce prichádza s úsmevom na tvári.

Čo sa mi páči na práci s deťmi/žiakmi?

Deti ma vždy fascinovali pre ich bezprostrednosť a otvorenú myseľ. Popri učení zažijeme aj veľa vtipných situácií, ktoré deti majstrovsky vytvárajú.

Ktorá oblasť z môjho odboru je mojou doménou?

Keďže som ešte len na začiatku svojej pedagogickej cesty, mojou doménou je snaha zlepšovať sa v tom čo robím, či už ide o jazyky, matematiku alebo výchovy…

Čo som vo svojom odbore dosiahla?

Úspechom sú všetky pokroky u mojich žiakov, či ide o medziľudské vzťahy alebo študijné výsledky.

Čo by som vo svojom odbore chcela dosiahnuť?

Chcela by som sa stať učiteľom, ktorý bude pre deti „inšpiráciou“, bude nápomocný a hlavne  sa budem snažiť vytiahnuť z detí to najlepšie, čo v nich je.

Moje naj…

Rada trávim čas aktívne, najlepšie niekde v prírode, na vzduchu,  obklopená rodinou a kamarátmi. Nepohrdnem tiež dobrou knihou, ktorá ma posunie vpred alebo mi pripomenie niečo už známe, no pozabudnuté.  Veľmi rada tancujem a počúvam hudbu, ktorá ma osloví, či už textom alebo melódiou.

team member

Mgr. Róbert Mýtnik


Školský špeciálny pedagóg
robert.mytnik@lifeacademy.sk

Kontakt

robert.mytnik@lifeacademy.sk

Vzdelanie a prax…

Vyštudoval som špeciálnu pedagogiku na Univerzite Komenského v Bratislave. Absolvoval som kontinuálne vzdelávania v oblasti sociálno-patologických  javov,  informačno- komunikačných technológií,  športu. Práci učiteľa sa venujem 19 rokov, so zameraním na žiakov so špeciálnymi edukačnými potrebami.

V Life Academy učím v ročníkoch tieto predmety:

Učím v triede Prieskumníkov, Kozmonautov

Prečo rád učím v Life Academy?

Škola Life Academy vytvára nové možnosti a priestor  pre vzdelávanie detí, ktoré potrebujú individuálny prístup, pochopenie a dostatok času na svoj osobnostný rozvoj.

Čo sa mi páči na práci s deťmi/žiakmi?

Jedinečnosť okamihov

Čo som vo svojom odbore dosiahol?

Som autorom multimediálneho edukačného CD „Pesničkovo“, učebná pomôcka určená práve pre deti so špeciálnymi edukačnými potrebami.

Čo by som vo svojom odbore chcel dosiahnuť?

Mojim prianím je, aby  žiaci pociťovali úspech zo svojich výsledkov každý deň.

Moje naj…

Forest Gump ako film, postava, osobnosť. Formanov muzikál Hair. Dobrá muzička…

team member

Mgr. Eva Fedorová Gánovská


Vychovávateľka
eva.fedorova@lifeacademy.sk

Kontakt

Vzdelanie a prax…

VŠ Pedagogická fakulta UK Bratislava

V Life Academy učím v ročníkoch tieto predmety:

Telesná výchova – ZŠ a Prima , Etická výchova – prvý, druhý a piaty ročník ZŠ, informatika – šiesty a siedmy ročník ZŠ, vychovávateľka

Prečo rada učím v Life Academy?

Skvelý kolektív, láskavá a podnetná atmosféra, krásna škola

Čo sa mi páči na práci s deťmi/žiakmi?

Deti sú plné nápadov a plné krásnych detských vecí, na ktoré sme my dospelí už akosi pozabudli a oni nám to vždy pripomenú

Ktorá oblasť z môjho odboru je mojou doménou?

Pohyb, pocit spokojnosti, úspechu a radosť z toho, čo robím /u mňa aj u detí/

Čo som vo svojom odbore dosiahla?

Pekné umiestnenia v športových a tanečných súťažiach… Deti s ktorými som doteraz robila, ma ešte stále zastavujú a oslovujú na ulici, prihovárajú sa mi… neotočia hlavy a nerobia sa, že ma nepoznajú – čo je v našej práci krásne.

Čo by som vo svojom odbore chcela dosiahnuť?

Aby ma práca stále bavila a bola prínosom pre mňa aj pre deti

Moje naj…

Beh, aerobik, šport ako taký, príroda, prechádzky, voda, slnko, dobrá kniha, Veselá farma a moja rodina – v neposlednom rade

team member

Mgr. Eva Mýtniková


Vychovávateľka
eva.mytnikova@lifeacademy.sk

Kontakt

eva.mytnikova@lifeacademy.sk

Vzdelanie a prax…

Vysokoškolské štúdium som ukončila v r. 2007 na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, v odbore Liečebná pedagogika. Moje prvé pracovné kroky smerovali do ústavného prostredia, do Detského domova, kde som pracovala s deťmi s rôznymi vývinovými ťažkosťami. Neskôr som pracovala v Ambulancii klinického psychológa ako laborantka. Od roku 2014 som súčasťou Life Academy.

V Life Academy učím v ročníkoch tieto predmety:

Hudobná výchova, 1. – 7. ročník.

Prečo rada učím v Life Academy?

Pre pohodové pracovné  prostredie, rešpektujúce jedinečnosť každého dieťaťa.

Čo sa mi páči na práci s deťmi/žiakmi?

Páči sa mi byť ponorená do detského sveta.

Ktorá oblasť z môjho odboru je mojou doménou?

Hudobná výchova, Muzikoterapia

Čo som vo svojom odbore dosiahla?

Som spoluautorkou CD Pesničkovo. Žiaci našej školy uspeli  a umiestnili sa na okresných a krajských hudobných súťažiach.

Čo by som vo svojom odbore chcela dosiahnuť?

Mojím snom je vznik hudobného perkusionistického zoskupenia, kde by sme sa spoločne so žiakmi venovali rytmickej interpretácii hudby.

Moje naj…

Klavírna tvorba rôznych období, od Frederyka Chopina až po Maxima Mrvicu

team member

Mariana Červeňová


Vychovávateľka
mariana.cervenova@lifeacademy.sk

Kontakt

mariana.cervenova@lifeacademy.sk

Vzdelanie a prax…

Vyštudovala som SPgŠ v Levoči, pracovala som na umeleckej škole ako pedagóg tanca a neskôr ako vychovávateľka v Tatranskej alternatívnej škole, kde som získala veľa cenných skúseností.

V Life Academy učím v ročníkoch tieto predmety:

Pracujem ako vychovávateľka

Prečo rada učím v Life Academy?

Jednoducho preto, že to tak cítim a že mi tu je dobre.

Čo sa mi páči na práci s deťmi/žiakmi?

Ich spontánnosť, bezprostrednosť a to že ma stále vedia rozosmiať.

Ktorá oblasť z môjho odboru je mojou doménou?

Mojou srdcovou záležitosťou je tanec, takže veľmi rada organizujem kultúrne akcie, kde deti roztancujú celé hľadisko.

Čo som vo svojom odbore dosiahla?

Každý úspech si veľmi cením, pretože je za ním veľa práce, či sú to rôzne akadémie a besiedky. Najväčším úspechom však pre mňa je, keď je dieťa usmiate a teší sa do školy.

Čo by som vo svojom odbore chcela dosiahnuť?

„Deti sú odolné semienka, klíčiace v našej záhrade. To, čo do ich mysle a srdca zasadíme, pocítia jedného dňa tisíce ľudí.“ Tento úryvok z knihy hovorí aj za mňa a mojou malou troškou chcem prispieť k lepšej budúcnosti.

Moje naj...

Tanec, hudba, šport, moja rodina a priatelia.

team member

Mgr. Alžbeta Švienta


Učiteľka
alzbeta.svienta@lifeacademy.sk

Kontakt

0915 451 154

Vzdelanie a prax…

UK Bratislava, Pedagogická fakulta, odbor: učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ, učiteľstvo špeciálnych škôl: pedagogika zrakovo postihnutých

V Life Academy učím v ročníkoch tieto predmety:

V 1.P (Pozorovatelia) – SJL, MAT, Prvouka, v 2.N – MAT a v 4.B – VLA

Prečo rada učím v Life Academy?

Pretože je tu príjemné prostredie, atmosféra spolupatričnosti a ľudia, od ktorých sa stále mám čo učiť.

Čo sa mi páči na práci s deťmi/žiakmi?

…že ešte nie sú „popísaní“ a vidia svet krásne farebný…

Ktorá oblasť z môjho odboru je mojou doménou?

Je pre mňa ťažké vybrať len jednu oblasť,  v každom predmete som si našla svoje zaľúbenie.

Čo som vo svojom odbore dosiahla?

Obhájila som svoju prvú atestačnú prácu zameranú na aplikovanie metód, ktoré rozvíjajú čítanie s porozumením.

Čo by som vo svojom odbore chcela dosiahnuť?

Možno druhá atestačná práca?

Moje naj…

Moja rodina, priatelia, príroda a nesmie chýbať ani dobrá kniha.

team member

Mgr. Zuzana Maškulková


Učiteľka
zuzana.maskulkova@lifeacademy.sk

Kontakt

Tel.: 0904 423 603 a e – mail zuzana.maskulkova@lifeacademy.sk

Vzdelanie a prax…

Študovala som v Nitre na Univerzite Konštantína Filozofa – učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ.

V Life Academy učím v ročníkoch tieto predmety:

V 1. ročníku ZŠ Slovenský jazyk, matematika, prvouku, etickú výchovu, výtvarnú výchovu, v 2.ročníku prvouku, v 4. ročníku prírodovedu

Prečo rada učím v Life Academy?

Mám rada prácu s deťmi, lebo deti ma obohacujú svojimi myšlienkami a nápadmi.

Čo sa mi páči na práci s deťmi/žiakmi?

Prácu s deťmi milujem. Páči sa mi ich tvorivosť, spontánnosť, bezprostrednosť…

Ktorá oblasť z môjho odboru je mojou doménou?

Prírodoveda – ekológia, všetko čo súvisí s environmentálnou výchovou.

Čo som vo svojom odbore dosiahla?

Umiestnenie žiakov v rôznych súťažiach alebo olympiádach –  to poteší najviac.

Čo by som vo svojom odbore chcela dosiahnuť?

Pre mňa je úspech ak je vyučovacia hodina dobré odučená a sú spokojní žiaci a aj učiteľ.

Moje naj…

Svoj voľný čas rada trávim s knihou v ruke, lyžovaním alebo bicyklovaním. Počas letných prázdnin pracujem v letnom detskom tábore. No a samozrejme voľný čas najradšej trávim s mojou rodinou niekde na výlete.

team member

Mgr. Judita Toporcerová


Špeciálny pedagóg
judita.toporcerova@lifeacademy.sk

Kontakt

judita.toporcerova@lifeacademy.sk

Vzdelanie a prax…

Vyštudovala som Filozofickú fakultu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre: učiteľstvo akademických predmetov Anglický jazyk a literatúra a História. Špeciálnopedagogickú spôsobilosť som si doplnila na Univerzite Komenského v Bratislave. V rokoch 2011 – 2016 som pôsobila ako učiteľ anglického jazyka na osemročnom gymnáziu v Košiciach.

V Life Academy učím v ročníkoch tieto predmety:

Učím v špeciálnych triedach pre žiakov s vývinovými poruchami učenia: Slovenský jazyk, Biológiu, Geografiu a Rozvíjanie špecifických funkcií v 5-6 ročníku. Anglický jazyk, Občiansku náuku, Dejepis v 5-6 a 7-8 ročníku.

Prečo rada učím v Life Academy?

Vyzerá to na dobrý kolektív a veselých žiakov.

Čo sa mi páči na práci s deťmi/žiakmi?

Mám rada prekvapenia, ktoré so sebou prináša každodenná práca so žiakmi a pocit, keď vidíte pokroky, ktoré aj vďaka vám robia.

Ktorá oblasť z môjho odboru je mojou doménou?

Anglický jazyk, ale teším sa aj na ďalšie výzvy.

Čo by som vo svojom odbore chcela dosiahnuť?

Chcem prispieť k tomu, aby sme mali výnimočných žiakov. Nie takých, ktorí sú skvelí len vo svojich výkonoch, ale takých, ktorí sú okrem šikovnosti aj všímaví k ľuďom okolo seba a snažia sa im pomáhať. Takých, ktorí majú okrem múdrej hlavy aj veľké srdce.

Moje naj…

Milujem prírodu a mojou srdcovkou je Slovenský raj.

team member

Mgr. Iveta Brejčáková


učiteľka
iveta.brejcakova@lifeacademy.sk

Kontakt

iveta.brejcakova@lifeacademy.sk

Vzdelanie a prax…

učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ

učiteľstvo výtvarného umenia

V Life Academy učím v ročníkoch tieto predmety:

v 1. a 2.ročníku ZŠ Slovenský jazyk, matematika a výtvarná výchova

Prečo rada učím v Life Academy?

Sme dobrý kolektív, síce babinec, ale skvelý…

Čo sa mi páči na práci s deťmi/žiakmi?

Vždy ma niečim prekvapia :-)

Ktorá oblasť z môjho odboru je mojou doménou?

Predmety, ktoré učím :-)

Čo som vo svojom odbore dosiahol/dosiahla?

Autorka knihy „Naša kniha“ – zostavenej z literárnych a výtvarných prác detí Tatranskej alternatívnej školy.

Čo by som vo svojom odbore chcel/chcela dosiahnuť

Pokúsiť sa naučiť deti nestratiť sa nielen vo svete, ale ani v sebe samých…

Moje naj...

All my loved ones :-)

team member

PaedDr. Gabriela Česlová, PhD.


zriaďovateľka, riaditeľka a učiteľka
gabriela.ceslova@lifeacademy.sk

Kontakt

Tel. 0918727735

E-mail gabriela.ceslova@lifeacademy.sk

Vzdelanie a prax…

Vyštudovala som Pedagogickú fakultu v Prešove v odbore učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy. Pokračovala som v doktorandskom štúdiu na Pedagogickej fakulte v Bratislave v odbore pedagogika. Pedagogickej práci sa venujem od roku 1999. Pracovala som ako učiteľka základnej školy, spolupodieľala som na vzdelávaní budúcich učiteľov na pedagogických fakultách v Bratislave a v Prešove. Okúsila som si aj prácu v záujmovom a umeleckom vzdelávaní, a to ako riaditeľka centra voľného času a tiež aj základnej umeleckej školy. Popri tejto práci som sa zapájala do viacerých projektov týkajúcich sa vzdelávania detí najmä zo sociálne znevýhodneného prostredia.

V Life Academy učím v ročníkoch tieto predmety:

Učím prírodovedu v 1. a 2. ročníku základnej školy, pretože je to môj obľúbený predmet.

V 2. ročníku základnej školy učím aj predmet matematika a z časti aj slovenský jazyk, presnejšie čítanie.

Prečo rada učím v Life Academy?

Pretože je pre učiteľa dar, keď sa môže stretávať s deťmi, ktoré túžia po poznaní. Sú zvedavé a nenechajú si ujsť príležitosť spoznávať svet.

Pretože je pre učiteľa dar učiť v škole, kde koncepcia vyučovania je nastavená v prospech dieťaťa, jeho rozvoja a hlavne, a to bez prikrášľovania, v prospech sebarealizácie detí.

Pretože je pre učiteľa dar pracovať v kolektíve zapálených a ľudsky dobrých učiteľov.

Pretože je pre učiteľa dar stretávať sa s rodičmi, ktorí vzdelanie svojho dieťaťa považujú za prioritu.

Pretože Life Academy je moja srdcová záležitosť :)

Čo sa mi páči na práci s deťmi/žiakmi?

Páči sa mi, keď vidím ako sa u detí točia v hlavách kolieska, všetko tam fučí a píska :) a ja som svedkom zázraku s názvom poznanie.

Ktorá oblasť z môjho odboru je mojou doménou?

Je to prírodovedná oblasť. Aj keď to tak nebolo vždy, našla som si k nej (a ona ku mne :)) cestu a teraz si ju s našimi žiakmi naozaj užívam.

Čo som vo svojom odbore dosiahla?

Asi by som to nenazývala úspechmi, iba akýmisi prirodzenými stupienkami, ktoré človek v svojej kariére zdoláva. V rámci doktorandského štúdia a aj po ňom som sa venovala prírodovednému vzdelávaniu. V tejto oblasti som publikovala niekoľko článkov, vystupovala som na odborných konferenciách a vyučovala na pedagogickej fakulte predmety z tejto oblasti. Som spoluautorkou učebníc Prírodovedy pre 1. – 4. ročník.

Okrem toho som mala som príležitosť spolupodieľať sa na niekoľkých projektoch zameraných na rozvoj tzv. sociálnych zručností detí. Pracovali sme s deťmi z detských domovov, ale aj z krízového centra. Dodnes ostali vo mne veľmi silné zážitky z tejto práce.

V svojej kariére som privoňala aj k „biznis“ svetu, kde som ako lektorka pracovala s dospelými. Zaoberali sme sa u nich rozvojom tzv. mäkkých zručností. Obdivujem každého, kto denne funguje v tomto, pre mňa, tvrdšom svete.

Ja si ho budeme radšej zmäkčovať u nás, v Life Academy :)

Čo by som vo svojom odbore chcela dosiahnuť

Určite by som chcela, aby sa mi podarilo u žiakov Life Academy vzbudiť záujem o poznávanie sveta okolo nás. Pretože si myslím, že zvedavosť je hnacím motorom dôležitým v ďalšom vzdelávaní každého z nás.

Moje naj…

Mám rada dobrú knihu, dobrý film, dobrú pieseň. Dobré pre mňa znamená také, čo sa dotkne môjho srdca alebo mojej hlavy :) a núti ma premýšľať a cítiť.

Mám rada lyžovanie, skialpinizmus, bicyklovanie, korčuľovanie ako výborný spôsob vetrania hlavy.

Najviac mám ale rada spoločnosť mojich blízkych a priateľov. S nimi totiž môžem rátať aj keď svieti slnko, ale aj keď prší…

Prípadne niečo INÉ

Verím, že budúcnosť patrí tomu, kto verí v krásu svojich snov…

team member

Mgr. Magdaléna Orolinová


špeciálny pedagóg
magdalena.orolinova@lifeacademy.sk

Kontakt

E-mail magdalena.orolinova@lifeacademy.sk

Tel. 0907947429

Vzdelanie a prax…

Špeciálny pedagóg

V Life Academy učím v ročníkoch tieto predmety:

špeciálna trieda Dobrodružná 1.stupeň

Prečo rada učím v Life Academy?

Dostala som tu príležitosť pracovať s deťmi s poruchami učenia.

Čo sa mi páči na práci s deťmi/žiakmi?

Tvorivá práca.

Ktorá oblasť z môjho odboru je mojou doménou?

Zážitok úspechu a radostné tvorenie.

Čo som vo svojom odbore dosiahla?

Mnohým deťom som uľahčila učenie a dala možnosť zažívať úspech. Učenie nemusí byť mučenie.

Čo by som vo svojom odbore chcela dosiahnuť?

Svojou prácou chcem dosiahnuť, aby sa deťom s poruchami učenia venovalo dostatok pozornosti a rešpektu, aby sa mohli vnímať rovnocenne s ostatnými deťmi. Tiež chcem pracovať na dobrej spolupráci s ich rodičmi, lebo pomôcť sa dá len tým, ktorí to chcú a spolupracujú.

Moje naj…

Mám rada ticho a mlčanie… preciťovanie a novembrové hmly.

team member

Mgr. Veronika Chmurová


učiteľka
veronika.chmurova@lifeacademy.sk

Kontakt

Ak by ste ma chceli kontaktovať, môže to byť na telefónnom čísle 0905 841 623, 052 7721942, alebo prostredníctvom mailu veronika.chmurova@lifeacademy.sk

Som Vám k dispozícii, rada sa s vami porozprávam a ak sa dá, aj rada pomôžem.

Vzdelanie a prax…

Strednú pedagogickú školu odbor – učiteľka materskej školy som študovala v Leviciach. Mojím snom bolo štúdium psychológie. Na strednej škole to bol môj najobľúbenejší predmet. Sen sa mi splnil. Študovala som v Nitre na Univerzite Konštantína Filozofa – odbor psychológia v kombinácii s telesnou výchovou na pedagogickej fakulte. Po ukončení štúdia v Nitre som študovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského odbor – školský psychológ. V Metodickom centre v Prešove som ukončila kontinuálne vzdelávanie odbor – výchovný poradca. V Metodickom centre v Prešove som ukončila kontinuálne vzdelávanie odbor – plávanie.

V Life Academy učím v ročníkoch tieto predmety:

V Life Academy učím študentov všetkých ročníkov predmet telesná a športová výchova. Komunikačnú výchovu mám v 3. a 4. ročníku. Etickú výchovu učím žiakov 1. a 2. ročníka.

Prečo rada učím v Life Academy?

V Life Academy učím rada preto, lebo mám rada prácu s mladými ľuďmi. Som s nimi v kontakte, obohacujú ma svojimi myšlienkami a nápadmi.

Čo sa mi páči na práci s deťmi/žiakmi?

Ako som už spomenula, mám rada prácu so žiakmi, rada s nimi komunikujem, inšpirujú, a motivujú ma.

Ktorá oblasť z môjho odboru je mojou doménou?

V oblasti športu je mojou doménou basketbal, ktorý so hrávala ešte aj počas štúdia na vysokej škole. Svoje štúdium som smerovala k štúdiu psychológie, tú využívam každý deň vo svojej práci ako výchovný poradca. Škoda len, že v školstve nie ja viac peňazí aj na školských psychológov.

Čo som vo svojom odbore dosiahla?

Športových úspechov bolo v priebehu rokov, čo učím v Life Academy, veľa. Každý úspech si veľmi cením, pretože je za ním veľa driny. Najväčším úspechom však je, keď žiaci majú chuť na sebe pracovať, šporovať. V dnešnej dobe to už vôbec nie je samozrejmé, ale naši žiaci sú svetlou výnimkou. Ďakujem.

Čo by som vo svojom odbore chcela dosiahnuť?

Samozrejme, nevadili by mi umiestnenia na celoslovenských športových podujatiach. Avšak v našej krátkej histórii sa nám to už aj podarilo. Čo sa týka mojej realizácie bola by som rada, keby som sa mohla viac venovať psychológii. Pracujem na sebe, naďalej sa vzdelávam aj v oblasti športu a aj v oblasti psychológie. Realizácia prvej atestačnej skúšky a doktorátu z pedagogiky je len otázkou času.

Moje naj…

Mám veľmi rada knihy, veľa čítam. Sú to knihy, ktoré mi ponúkajú priestor na zamyslenie. V čase s rodinou je naše naj šport. Celá rodina lyžuje, sme výborní plavci. Máme radi turistiku. Športom mojej mladosti bol basketbal. Veľmi radi chodíme na športové podujatia aj ako diváci. Je to najmä basketbal, ktorý hráva naša dcéra a, samozrejme, futbal, ktorý píska môj manžel. Sme športová rodina. Moje naj je moja rodina a priatelia.

team member

Mgr. Bibiána Straková


učiteľka
bibiana.strakova@lifeacademy.sk

Kontakt

V prípade potreby ma môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu – bibiana.strakova@lifeacademy.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle 0918124878.

Vzdelanie a prax…

Vzdelanie potrebné pre vykonávanie učiteľského povolania som získala na Univerzite Komenského, Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Nitre, kde som vyštudovala odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: náboženská výchova, etická výchova. Po skončení štúdia som niekoľko rokov pôsobila v Tatranskej alternatívnej škole, kde som získala veľa cenných skúseností. V roku 2011 som si rozšírila pedagogickú spôsobilosť na Katolíckej univerzite v Ružomberku učiteľstvom akademického predmetu: geografia. V minulosti som učila na Obchodnej akadémii. Tak som získala ďalšie skúsenosti s prácou s mládežou. Toho času učím aj na Základnej škole v Spišskej Teplici, Súkromnej strednej odbornej škole a na Súkromnom gymnáziu v Poprade – v Life Academy.

V Life Academy učím v ročníkoch tieto predmety:

V Life Academy učím v 1. a v 2. ročníku náboženskú výchovu.

Prečo rada učím v Life Academy?

V Life Academy učím rada preto, lebo je to dynamická škola, plná nových prvkov a netradičného alternatívneho učenia, ktorá mi poskytuje priestor jednak na vlastné sebazdokonaľovanie a aj na zdokonaľovanie učenia, sú v nej otvorené vzťahy v zmysle učiteľ – žiak a učitelia navzájom.

Čo sa mi páči na práci s deťmi/žiakmi?

Je krásne, keď môžem odovzdávať mladým ľuďom cenné poznatky, cenné vzťahy, keď ich môžem sprevádzať a pomáhať im na ich ceste plnenia si svojich snov.

Ktorá oblasť z môjho odboru je mojou doménou?

Keďže som rehoľná sestra a svoj život som odovzdala Bohu pre dobro druhých, mojou doménou je odovzdať študentom živý vzťah s Bohom- kresťanský život a rovnako naplniť aj ich hlad po vedomostiach a pravde.

Čo som vo svojom odbore dosiahla?

Za najväčšie doteraz dosiahnuté úspechy považujem to, že moji žiaci dokážu samostatne a kriticky myslieť, že poznajú Boha a počítajú s Ním vo svojom živote a poznatky, ktoré sa im snažím sprostredkovať používajú v každodennom živote kresťana.

Čo by som vo svojom odbore chcela dosiahnuť?

A čo by som chcela dosiahnuť vo svojom odbore? Tento školský rok pracujem na vykonaní prvej atestačnej skúšky.

Moje naj…

Všetok môj čas patrí iným, preto ho trávim prácou s mládežou a deťmi vo farnosti a v okolí, na duchovných obnovách, na konferenciách pre vlastné budovanie a aj pre budovanie iných. Pracujem aj ako kresťanský poradca. Na to všetko čerpám silu v stretávaní sa s Bohom, ale aj prechádzkami po prírode, plávaním, bicyklovaním, cestovaním, hlavne po Slovensku, objavovaním jeho krás a kultúrneho dedičstva. Počas letných prázdnin nesmie chýbať služba na mládežníckych medzinárodných konferenciách a programy pre deti a mládež.

team member

Mgr.art Lucia Zdútová Šťastná


učiteľka
lucia.zdut@lifeacademy.sk

Kontakt

lucia.zdut@lifeacademy.sk

Vzdelanie a prax…

Mám umelecké (VŠVU Bratislava) aj pedagogické (UMB Banská Bytrica) vzdelanie. S učením som začala na súkromnej základnej škole. Neskôr som učila kaderníčky a kozmetičky na strednej odbornej škole v Bratislave. Pomedzi to som chodila učiť angličtinu aj do niekoľkých škôlok. Keď som sa presťahovala do Popradu, bola som rok na strednej umeleckej škole v Kežmarku.

V Life Academy učím v ročníkoch tieto predmety:

Angličtinu na ZŠ a v 1. ročníku gymnázia a Umenie a kultúru.

Prečo rada učím v Life Academy?

Pretože je tu výborný kolektív, príjemná atmosféra a podľa prvých dojmov aj fajn študenti.

Čo sa mi páči na práci s deťmi/žiakmi?

Na malých deťoch mám rada ich bezprostrednosť a na gymnazistoch možnosť viesť s nimi rovnocenné debaty na rôzne témy.

Ktorá oblasť z môjho odboru je mojou doménou?

Výtvarné umenie.

Čo som vo svojom odbore dosiahla?

Za úspech považujem, že som dokončila veci, do ktorých som sa pustila.

Čo by som vo svojom odbore chcela dosiahnuť?

Chcela by som byť dobrá v tom, čo robím.

Moje naj…

Ostré očko, Big Lebowski, Dead man, Nick Cave, PJ Harvey. Kopec inej hudby a filmov. Obrazy. Káva, voda, slnko.

team member

Martina Ilavská


vychovávateľka
martina.ilavska@lifeacademy.sk

Kontakt

martina.ilavska@lifeacademy.sk

Vzdelanie a prax…

Stredné pedagogické – odbor Učiteľstvo materských škôl a vychovávateľstvo; 15 rokov

V Life Academy učím v ročníkoch tieto predmety:

vychovávateľka v ŠKD

Prečo rada učím v Life Academy?

Kvôli možnosti iného prístupu k deťom a formám vyučovania.

Čo sa mi páči na práci s deťmi/žiakmi?

Možnosť ich postupného formovania aj bez počiatočného porozumeniu z ich strany – zmyslu, ktorý tým sledujeme a o to väčší pocit zadosťučinenia – ak to deti svojou vlastnou „prácou dosiahnu“ a porozumejú zmyslu, kvôli čomu vlastne niečo plnili ako aj ich vďačnosť a dlhšie zapamätanie si týchto zážitkov.

Ktorá oblasť z môjho odboru je mojou doménou?

Športová oblasť.

Čo by som vo svojom odbore chcela dosiahnuť?

Získanie lepších umiestnení v športových súťažiach mladších žiakov.

team member

Ľuboslava Krystýnková


vychovávateľka
luboslava.krystynkova@lifeacademy.sk

Kontakt

luboslava.krystynkova@lifeacademy.sk

Vzdelanie a prax…

Stredná pedagogická škola v Levoči, prax 36 rokov

V Life Academy učím v ročníkoch tieto predmety:

vychovávateľka v ŠKD

Prečo rada učím v Life Academy?

Priestor na sebarealizáciu, metódy a formy učenia s akými som niekedy začínala v TAŠ – ke.

Čo sa mi páči na práci s deťmi/žiakmi?

Vedia nabiť poztitívnou energiou.

Ktorá oblasť z môjho odboru je mojou doménou?

Kreatívne tvorenie.

Čo by som vo svojom odbore chcela dosiahnuť?

Aby deti, ktorým som „vstúpila do života“, si zapamätali dobre mienené rady, boli samy sebou a dosiahli v živote to, po čom túžia.

Moje naj…

Moja rodina, dobrá kniha, hudba, film, priatelia, slnko, kvety a leto a všetko pri čom si môžem oddýchnuť a pookriať.