Tlačivá na stiahnutie


Dotazník

Dotazník k dispozícii na stiahnutie tu:


Žiadosť o prijatie žiaka do Súkromnej základnej školy Poprad

Žiadosť o prijatie žiaka do Súkromnej základnej školy Poprad na stiahnutie tu:


Žiadosť o prijatie žiaka do Súkromného školského klubu detí

Žiadosť o prijatie žiaka do Súkromného školského klubu detí na stiahnutie tu:


Žiadosť o povolenie plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky

Žiadosť o povolenie plniť povinnú školskú dochádzku

mimo územia Slovenskej republiky je dostupná na stiahnutie tu:


Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania

Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania je dostupná na stiahnutie tu:


Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky o 1 školský rok

Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky o 1 školský rok je dostupná na stiahnutie tu: