Rada školy


Členovia Rady školy pri Súkromnej základnej škole Poprad

Predseda

Karin Kováčová

Členovia

Mgr. Eva Mýtniková

Angela Winková

Ing. Juraj Jurčo

Inez Novýsedláková