Prázdniny


Termíny prázdnin pre školský rok 2016/2017

Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné

27. október 2016 (štvrtok) 28. október – 31. október 2016 2. november 2016 (streda)

vianočné

22. december 2016 (štvrtok) 23. december 2016 – 5. január 2017 9. január 2017 (pondelok)

polročné

2. február 2017 (štvrtok) 3. február 2017 (piatok) 6. február 2017 (pondelok)

jarné

BA 17. február 2017 20. február – 24. február 2017 27. február 2017 (pondelok
BB 24. február 2017 27. február – 3. marec 2017 6. marec 2017 (pondelok)
KE, PO 3. marec 2017 (piatok) 6. marec – 10. marec 2017 13. marec 2017 (pondelok)

veľkonočné

12. apríl 2017 (streda) 13. apríl – 18. apríl 2017 19. apríl 2017 (streda)

letné

30. jún 2017 (piatok) 3. júl – 31. august 2017 4. september 2017 (pondelok)