Ponúkame


Súkromná základná škola Life Academy ponúka:

  • pohodové prostredie a kvalitné vzdelávanie pre žiakov 1. a 2. ročníka
  • poobedňajšiu aktívnu záujmovú, športovú a umeleckú činnosť
  • odbornú a zodpovednú domácu prípravu, vďaka ktorej deti odchádzajú zo školy bez domácich úloh
  • 7 hodín vzdelávania v anglickom jazyku týždenne kvalifikovanými učiteľmi a zahraničnými lektormi
  • dynamické a zážitkové formy učenia, bádateľské aktivity, ročníkové projekty…
  • podporu nadania detí vo všetkých oblastiach
  • Pozorných, starostlivých a odborných pedagógov so skúsenosťami…
  • Bezpečné, podnetné a atraktívne prostredie
  • Prípravu na osemročné anglické bilingválne gymnázium Life Academy

A ešte oveľa viac…