Dokumenty


Školský poriadok 2016/2017 si môžete pozrieť a stiahnuť tu:


Hodnotiaca správa 2015/2016

Hodnotiaca správa vo formáte PDF je dostupná na stiahnutie tu:


Info brožúra

Info brožúra vo formáte PDF je dostupná na stiahnutie tu:


Štruktúra dňa

Štruktúra dňa vo formáte PDF je dostupná na stiahnutie tu:


Plán práce

Plán práce vo formáte PDF je dostupný na stiahnutie tu:


Školský vzdelávací program 2017/2018

Školský vzdelávací program 2017/2018 vo formáte PDF je dostupný na stiahnutie tu:


Výchovný program 2017/2018

Výchovný program 2017/2018 vo formáte PDF je dostupný na stiahnutie tu: