Školské kolo ročníkových prác


Prezentácie najlepších študentov
Life-Academy

Life Academy Facebook Life Academy Instagram Life Academy Twitter Life Academy YouTube

Do školského kola na návrh konzultantov postúpili tí najlepší študenti Súkromného gymnázia Life Academy. Víťazov spoznáme v piatok