Mestská polícia v LA


Prednáška pre gymnázium
Life-Academy

Life Academy Facebook Life Academy Instagram Life Academy Twitter Life Academy YouTube 

Trestnoprávna zodpovednosť, drogy, alkohol, kriminalita mladistvých – na prvý pohľad náročné témy nám prišiel v posledný januárový týždeň sprístupniť prednáškou aj rozprávaním skúseností z praxe príslušník Mestskej polície v Poprade, pán Mgr. Martin Jakub. Pútavým spôsobom podanú problematiku s ním mohli následne prediskutovať žiaci osemročného odboru, ale i prváci štvorročného odboru.

— AK