Učitelia


team member

PaedDr. Gabriela Česlová, PhD.


zriaďovateľka, riaditeľka a učiteľka

Kontakt

gabriela.ceslova@lifeacademy.sk

Vzdelanie a prax…

Vyštudovala som Pedagogickú fakultu v Prešove v odbore učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy. Pokračovala som v doktorandskom štúdiu na Pedagogickej fakulte v Bratislave v odbore pedagogika. Pedagogickej práci sa venujem od roku 1999. Pracovala som ako učiteľka základnej školy, spolupodieľala som na vzdelávaní budúcich učiteľov na pedagogických fakultách v Bratislave a v Prešove. Okúsila som si aj prácu v záujmovom a umeleckom vzdelávaní, a to ako riaditeľka centra voľného času a tiež aj základnej umeleckej školy. Popri tejto práci som sa zapájala do viacerých projektov týkajúcich sa vzdelávania detí najmä zo sociálne znevýhodneného prostredia.

V Life Academy učím v ročníkoch tieto predmety:

Učím prírodovedu v 1. a 2. ročníku základnej školy, pretože je to môj obľúbený predmet.

V 2. ročníku základnej školy učím aj predmet matematika a z časti aj slovenský jazyk, presnejšie čítanie.

Prečo rada učím v Life Academy?

Pretože je pre učiteľa dar, keď sa môže stretávať s deťmi, ktoré túžia po poznaní. Sú zvedavé a nenechajú si ujsť príležitosť spoznávať svet.

Pretože je pre učiteľa dar učiť v škole, kde koncepcia vyučovania je nastavená v prospech dieťaťa, jeho rozvoja a hlavne, a to bez prikrášľovania, v prospech sebarealizácie detí.

Pretože je pre učiteľa dar pracovať v kolektíve zapálených a ľudsky dobrých učiteľov.

Pretože je pre učiteľa dar stretávať sa s rodičmi, ktorí vzdelanie svojho dieťaťa považujú za prioritu.

Pretože Life Academy je moja srdcová záležitosť :)

Čo sa mi páči na práci s deťmi/žiakmi?

Páči sa mi, keď vidím ako sa u detí točia v hlavách kolieska, všetko tam fučí a píska :) a ja som svedkom zázraku s názvom poznanie.

Ktorá oblasť z môjho odboru je mojou doménou?

Je to prírodovedná oblasť. Aj keď to tak nebolo vždy, našla som si k nej (a ona ku mne :)) cestu a teraz si ju s našimi žiakmi naozaj užívam.

Čo som vo svojom odbore dosiahla?

Asi by som to nenazývala úspechmi, iba akýmisi prirodzenými stupienkami, ktoré človek v svojej kariére zdoláva. V rámci doktorandského štúdia a aj po ňom som sa venovala prírodovednému vzdelávaniu. V tejto oblasti som publikovala niekoľko článkov, vystupovala som na odborných konferenciách a vyučovala na pedagogickej fakulte predmety z tejto oblasti. Som spoluautorkou učebníc Prírodovedy pre 1. – 4. ročník.

Okrem toho som mala som príležitosť spolupodieľať sa na niekoľkých projektoch zameraných na rozvoj tzv. sociálnych zručností detí. Pracovali sme s deťmi z detských domovov, ale aj z krízového centra. Dodnes ostali vo mne veľmi silné zážitky z tejto práce.

V svojej kariére som privoňala aj k „biznis“ svetu, kde som ako lektorka pracovala s dospelými. Zaoberali sme sa u nich rozvojom tzv. mäkkých zručností. Obdivujem každého, kto denne funguje v tomto, pre mňa, tvrdšom svete.

Ja si ho budeme radšej zmäkčovať u nás, v Life Academy :)

Čo by som vo svojom odbore chcela dosiahnuť

Určite by som chcela, aby sa mi podarilo u žiakov Life Academy vzbudiť záujem o poznávanie sveta okolo nás. Pretože si myslím, že zvedavosť je hnacím motorom dôležitým v ďalšom vzdelávaní každého z nás.

Moje naj…

Mám rada dobrú knihu, dobrý film, dobrú pieseň. Dobré pre mňa znamená také, čo sa dotkne môjho srdca alebo mojej hlavy :) a núti ma premýšľať a cítiť.

Mám rada lyžovanie, skialpinizmus, bicyklovanie, korčuľovanie ako výborný spôsob vetrania hlavy.

Najviac mám ale rada spoločnosť mojich blízkych a priateľov. S nimi totiž môžem rátať aj keď svieti slnko, ale aj keď prší…

Prípadne niečo INÉ

Verím, že budúcnosť patrí tomu, kto verí v krásu svojich snov…

team member

Bc. Jana Baranová


tr. učiteľka, trieda Žabky

Kontakt

jana.baranova@lifeacademy.sk

Vzdelanie a prax…

Stredná pedagogická škola, Levoča. Prešovská univerzita, odbor vychovávateľstvo

V Life Academy učím v triede:

Učiteľka v materskej škole

Prečo rada učím v Life Academy?

Lebo je inovatívna, moderná, lebo učí pre život, lebo je tu veľa mladých učiteľov, ktorí na sebe neustále pracujú…

Čo sa mi páči na práci s deťmi/žiakmi?

Páči sa mi, že môžem svojím pôsobením formovať detskú dušičku, byť pri ich úspechoch aj neúspechoch, pomôcť im ak to potrebujú, byť ich kamarátkou, naučiť ich všetko pre život. Zároveň rastie aj moje poznanie a učenie.

Ktorá oblasť z môjho odboru je mojou doménou?

Umenie, hudba, spev, tanec

Čo som vo svojom odbore dosiahla?

Každý deň prežívam úspechy, keď spolu s deťmi zvládneme niečo nové.

Čo by som vo svojom odbore chcela dosiahnuť?

Vytvárať každodennú pohodu a radosť,poskytnúť deťom priestor pre sebarealizáciu

Moje naj...

Mám rada knihy, hudbu, tanec, šport, pobyt v prírode a veselých ľudí

team member

Mgr. Simona Vladová


učiteľka, trieda Žabky

Kontakt

simona.vladova@lifeacademy.sk

Vzdelanie a prax…

VŠ. Katolicka univerzita Ruzomberok odbor predskolska a elementarna pedagogika

V Life Academy učím v triede:

Trieda Žabky

Prečo rada učím v Life Academy?

Práca s deťmi ma napĺňa a som rada ak môžem odovzdať niečo nové deťom, prípadne ich niečo nové naučiť.

Čo sa mi páči na práci s deťmi/žiakmi?

Radosť, temperament a úspechy ktoré z deti vyžarujú pri aktivitách, pobytoch vonku, hrách…

Čo by som vo svojom odbore chcela dosiahnuť?

Jediným mojim cieľom je aby deti odchádzali a prichádzali do škôlky s úsmevom na tvári a plné radosti a uspokojenia. To je to najkrajšie čo môže učiteľa potešiť.

team member

Jana Pešlová


učiteľka, trieda Žabky

Kontakt

jana.peslova@lifeacademy.sk

Vzdelanie a prax...

SSPgŠ Bratislava

V Life Academy učím v triede:

trieda Žabky

Prečo rada učím v Life Academy?

V Life Academy mám príležitosť a priestor na svoju realizáciu a som súčasťou skvelého kolektívu v ktorom sa vzácne dopĺňame.

Čo sa mi páči na práci s deťmi/žiakmi?

Zvedavosť detí, momenty prekvapenia, ich spontánnosť a možnosť sledovať ako napredujú.

Čo som vo svojom odbore dosiahla?

Teším sa z každého úspechu detí a ak som jeho súčasťou, o to viac.

Čo by som vo svojom odbore chcela dosiahnuť?

Mojím profesijným a aj osobným cieľom je vidieť deti spokojné, šťastné a usmiate.

Moje naj…

Antoine de Saint-Exupéry, Umberto Eco, Milan Rúfus… The Pursuit of Happyness, The Intouchables, Forrest Gump… Rocková hudba… Turistika. Prioritou a mojím naj sú moji traja skvelí synovia a čas s nimi strávený.

team member

Jana Šramková


tr. učiteľka, trieda Hviezdičky

Kontakt

jana.sramkova@lifeacademy.sk

Vzdelanie a prax…

SPGŠ Levoča – učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

V Life Academy učím v triede:

V materskej škole – trieda Hviezdičiek

Prečo rada učím v Life Academy?

Pretože sa mi páči jej koncepcia výchovy a vzdelávania na všetkých stupňoch (MŠ-ZŠ-gymnázium)

Čo sa mi páči na práci s deťmi/žiakmi?

Ich úprimnosť, srdečnosť, spontánnosť, zvedavosť, túžba poznávať.

Ktorá oblasť z môjho odboru je mojou doménou?

Mám rada tvorivú dramatiku, tvorivosť, fantáziu, zážitkové učenie.

Čo by som vo svojom odbore chcela dosiahnuť?

Aby deti s mojou pomocou poznávali, objavovali svet, tvorili, používali fantáziu a boli spokojné a šťastné.

Moje naj…

Mám rada históriu, knihy, filmy, hudbu, cestovanie a ručné práce každého druhu

team member

Vladimíra Chovanová


tr. učiteľka, trieda Zvedavkovia

Kontakt

Tel.: 0915 519 747

E-mail: vladimira.chovanova@lifeacademy.sk

Vzdelanie a prax...

Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.

V Life Academy učím v triede:

V materskej škole deti od 3 do 6 rokov v triede Hviezdičiek.

Prečo rada učím v Life Academy?

Pretože tu mám priestor na svoju realizáciu.

Čo sa mi páči na práci s deťmi/žiakmi?

Detská radosť z poznania, úprimnosť, zvedavosť. Páči sa mi, keď sledujem ako sa prázdna tabuľa zapisuje zručnosťami, schopnosťami, ako sa formuje malý človiečikovia.

Ktorá oblasť z môjho odboru je mojou doménou?

Mám radosť, keď sa deti „učia“ zážitkami, hrou, keď vlastnou tvorivosťou prichádzajú na nové veci.

Čo by som vo svojom odbore chcela dosiahnuť?

Chcem, aby deti prichádzali ráno s úsmevom.

Chcem deťom sprostredkovať všetko čo viem a spolu s nimi sa učiť aj to, čo ešte neviem.

Chcem, aby sa deti naučili nie len to, čo je predpísané, ale aby sme spoločne posúvali ich hranice.

team member

Mgr. Henrieta Kocmálová


Trieda Hviezdičky

Kontakt

henrieta.kocmalova@lifeacademy.sk

Vzdelanie a prax…

Pedagogiku som začala študovať na Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémií EBG, v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Neskôr som pokračovala na Pedagogickej fakulte, Trnavskej univerzity v Trnave v odbore sociálna pedagogika a vychovávateľstvo, kde som získala titul bakalár a následne magister.

V Life Academy učím v triede:

Učím v triede Hviezdičky

Prečo rada učím v Life Academy?

Life Academy ponúka priestor pre sebarealizáciu. Do vzdelávania zavádza nové metódy, napr. zážitkové učenie a taktiež alternatívne prístupy v pedagogike (Montessori), čo je mne veľmi blízke.

Čo sa mi páči na práci s deťmi/žiakmi?

Samotná práca s deťmi je to o čom som snívala. Detská úprimnosť, spontánnosť a v neposlednom rade ich zdravý smiech mi dáva pocit zadosťučinenia.

Ktorá oblasť z môjho odboru je mojou doménou?

Mne bola vždy blízka inovatívnosť a nové prístupy v práci. Momentálne je to zážitkové učenie – zážitková pedagogika. Zážitkovou pedagogikou sa niesla aj moja bakalárska a taktiež diplomová práca.

Čo by som vo svojom odbore chcela dosiahnuť?

Chcela by som sa venovať vydávaniu publikácií s tematikou zážitkového učenia a prístupmi k deťom v konkrétnych vekových štádiách. Podľa môjho názoru táto literatúra na Slovensku absentuje, respektíve jej prichádza len veľmi málo aj to z Českej republiky.

Čo som vo svojom odbore dosiahla?

Zatiaľ za najväčší úspech považujem zúčastnenie sa programu, ktoré organizovalo Ministerstvo školstva SR – SAAIC Národná agentúra programu celoživotného vzdelávania. Išlo o podporu odborného vzdelávania žiakov v oblasti opatrovateľstva a učiteľstva pre materské školy. Program prebiehal v Nemecku a získala som tam Europass – Mobilita.

Moje naj…

Dobrá kniha, prípadne film. Plávanie.