Tlačivá na stiahnutie


Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy

Tlačivo Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy je dostupné na stiahnutie tu:


Informácie o dieťati prijatého do materskej školy

Tlačivo Informácie o dieťati prijatého do materskej školy je dostupné na stiahnutie tu:


Vyjadrenie lekára – Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa

Tlačivo – Vyjadrenie lekára – Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa je dostupné na stiahnutie tu:


Vyhlásenie rodiča / zákonného zástupcu dieťaťa o bezinfekčnosti dieťaťa

Tlačivo Vyhlásenie rodiča/zákonného zástupcu dieťaťa o bezinfekčnosti dieťaťa je dostupné na stiahnutie tu:


Súhlas zákonného zástupcu dotknutej osoby s poskytovaním niektorých osobných údajov

Tlačivo Súhlas zákonného zástupcu dotknutej osoby s poskytovaním niektorých osobných údajov je dostupné na stiahnutie tu:


Splnomocnenie na prevzatie svojho dieťaťa z materskej školy

Tlačivo Splnomocnenie na prevzatie svojho dieťaťa z materskej školy je dostupné na stiahnutie tu: