Rada školy


Rada školy pri Súkromnej materskej škole v Poprade, Rovná 597/15

Predseda

Patrik Kapraň

Členovia

Vladimíra Chovanová

Mária Birošíková

Ing. Jaroslav Guoth

Mgr. Zuzana Ondrejčíková