Ponúkame


Súkromná materská škola poskytuje rodičom a ich deťom

  • láskyplnú a profesionálnu starostlivosť od 6:30 do 17:00 aj v čase školských prázdnin,
  • pozorných, starostlivých a odborných pedagógov so skúsenosťami,
  • celodennú, poldennú, ale aj jednodňovú starostlivosť o dieťa podľa potrieb rodičov,
  • dynamické a zážitkové formy učenia detí od ranného detstva až po predškolský vek,
  • podchytenie a rozvíjanie jazykových zručností v anglickom jazyku (4 hodiny aktívnej výučby s lektorom anglického jazyka),
  • kvalitnú predškolskú prípravu detí do anglickej základnej školy Life Academy,
  • bezpečné, podnetné a atraktívne prostredie.

A ešte oveľa viac…