Organizácia dňa v MŠ


Pre deti od 3 rokov

Čas

6.30 – 7.40

7.40 – 8.00

8.00 – 8.15

8.15 – 9.00

9.00 – 9.20

9 20 – 10.20

10.20 – 11.45

11.45 – 12.15

12.15 – 12.30

12.30 – 14.00

14.00 – 14.20

14.20 – 17.00

Aktivity

SCHÁDZANIE, RANNÉ HRY

CVIČENIE, POHYBOVO- RELAXAČNÉ HRY

RANNÝ KRUH

EDUKAČNÉ AKTIVITY

DESIATA

VYUČOVANIE ANGL. JAZYKA, HROVÉ ČINNOSTI

POBYT VONKU

OBED

HYGIENA, PRÍPRAVA NA ODPOČINOK

ODPOČINOK

OLOVRANT

KRÚŽKY, ODPOLUDŇAJŠIE AKTIVITY, HRY, ROZCHÁDZANIE


Pre deti do 3 rokov

Čas

6.30 – 7.40

7.40 – 8.00

8.00 – 8.15

8.15 – 8.40

8.40 – 9.00

9.00 – 9.30

9.30 – 11.00

11.00 – 12.00

12.00 – 14.00

14.00 – 14.30

14.30 – 17.00

Aktivity

SCHÁDZANIE, RANNÉ HRY

CVIČENIE, POHYBOVO- RELAXAČNÉ HRY

RANNÝ KRUH

EDUKAČNÉ AKTIVITY

DESIATA

VYUČOVANIE ANGL. JAZYKA, HROVÉ ČINNOSTI

POBYT VONKU

OBED, HYGIENA, PRÍPRAVA NA ODPOČINOK

ODPOČINOK

OLOVRANT

KRÚŽKY, ODPOLUDŇAJŠIE AKTIVITY, HRY, ROZCHÁDZANIE