Materská škola


Súkromná materská škola Life Academy

Veselá, moderná, pohodová a tvorivá materská škola
image
Materská škola

Súkromná materská škola začala písať v Poprade novú éru poskytovania služieb v oblasti vzdelávania a opatrovania detí. Inovačný model prináša také prístupy, ktoré zabezpečujú rozvoj dieťaťa v každej oblasti so zameraním na osobnostnú charakteristiku a špecifiká, umocňuje rozvoj inteligencie podľa základných predpokladov, ale tiež rozvoj emocionálnej inteligencie.

Materská škola vznikla ako nový model s aplikáciou overeného inovačného modelu, ktorý je obohatený o vyučovanie anglického jazyka. Metodika vychádza z toho, že ak je malé dieťa intenzívne konfrontované s cudzím jazykom (anglickým jazykom), dokáže bez problémov prijať nové slovíčka, ako aj celé frázy. Zábavnou a nenútenou formou sa dieťa ľahko učí základy cudzieho jazyka.

Učiteľka v materskej škole komunikuje dvojjazyčne (slovensko-anglicky). Lektor zabezpečuje špičkovú gramatickú úroveň a výslovnosť, posilňuje komunikačné zručnosti a doplnkové popoludňajšie aktivity prinášajú cez hudbu, tanec a zábavu opäť angličtinu.

Popritom všetkom je v materskej dôraz na zachovaní detského sveta, hry, tvorivosti a zábavy.

Vzdelávací model je postavený tak, že dieťa má možnosť plynule pokračovať v základnej škole s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka a v Súkromnom bilingválnom gymnáziu.

Materská škola
team member

Veselá škôlka


Zážitkové učenie, vyvolávajúce pocit šťastia z pobytu v škôlke (overený model vysoko-efektívneho učenia). Citlivé a cielené sociálne hry na rozvoj osobnosti dieťaťa, schopnosti...
team member

Moderná škôlka


Hranie sa a učenie sa inovačnými metódami prostredníctvom dôsledného výberu špičkových učiteliek, zamerané na rozvíjanie najvyšších mozgových funkcií dieťaťa. Učenie sa...
team member

Pohodová škôlka


Citlivá a profesionálna farebnosť priestoru, učelné a čisté členenie priestoru. Vnesenie princípov zdravého životného štýlu – zdravé stravovanie, pobyty v prírode, hry s hračkami...
team member

Tvorivá škôlka


Rozvíjanie umeleckých vlôh s profesionálnym vedením. Rozprávkové postavičky (maskoti v životnej veľkosti firmy Prostaf) s animačnými aktivitami v popoludňajšom čase.