Učitelia


team member

Mgr. Petra Bekešová


učiteľka
petra.bekesova@lifeacademy.sk

Kontakt

Ak by ste ma chceli kontaktovať, môžete tak urobiť prostredníctvom mailu – petra.bekesova@lifeacademy.sk alebo na telefónnom čísle 052/7721942, resp. 0918473448. Ak môžem rada pomôžem :)

Vzdelanie a prax…

Študovala som v Košiciach na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika – prírodovedecká fakulta, odbor bunková a molekulová biológia a genetika. Popri štúdiu som zvládla pedagogické minimum, a tak som mohla po ukončení nastúpiť do práce, kde som dodnes :) Keďže mám rada výzvy, postupom času som úspešne zvládla štátnicu z anglického jazyka, čo mi otvorilo ďalší obzor. Nejaký čas som pôsobila ako učiteľ anglického jazyka na Katolíckej univerzite v Ružomberku, detašované pracovisko Poprad.

V Life Academy učím v ročníkoch tieto predmety:

V Life Academy sa venujem gymnazistom od 2. ročníka, kedy im pribúdajú predmety biológia a geografia. S tými skalnými potom pokračujeme v 4. a 5. ročníku na seminároch z daných predmetov. Stretávam sa aj s prvákmi, a to na hodinách komunikačnej výchovy.

Prečo rada učím v Life Academy?

V Life Academy učím rada preto, lebo mi poskytuje priestor realizovať sa.

Čo sa mi páči na práci s deťmi/žiakmi?

Každým končiacim školským rokom som unesená zmenou, ktorou žiaci za päť rokov štúdia prešli. Je to krásny pocit, keď predo mnou stoja dospelí ľudia s ucelenými myšlienkami a jasnými cieľmi.

Ktorá oblasť z môjho odboru je mojou doménou?

Ako naznačuje smer môjho štúdia – mojou doménou je biológia, zvlášť samotná genetika.

Čo som vo svojom odbore dosiahla?

Najväčším úspechom pre mňa je, keď sú úspešní moji žiaci, či už počas štúdia v Life Academy alebo na vysnívanej univerzite.

Čo by som vo svojom odbore chcela dosiahnuť?

Určite by som si veľmi priala krásne umiestnenie žiakov na biologickej olympiáde alebo podobne orientovanej súťaži, verím, že sa nám to raz podarí! Rovnako by potešila realizácia úspešného projektu, ktorý by bol orientovaný biologickým smerom.

Čo sa mňa týka chcela by som sa pustiť do ďalšieho vzdelávania sa, tentokrát túžim prehĺbiť si geografické vedomosti a potvrdiť ich štátnou skúškou. Vykonanie prvej atestačnej skúšky, je už len otázkou času, dúfam.

Moje naj…

Celý čas hovorím o biológii, čo iné ako príroda môže byť mojou srdcovkou? Vo voľnom čase ma nájdete niekde v horách, či už ako turistu alebo cyklistu. Milujem adrenalín, ktorý vlieva do žíl novú silu a nový pohľad na svet. A keď som pri tom svete – raz ho určite celý precestujem.

team member

Mgr. Veronika Chmurová


učiteľka
veronika.chmurova@lifeacademy.sk

Kontakt

Ak by ste ma chceli kontaktovať, môže to byť na telefónnom čísle 0905 841 623, 052 7721942, alebo prostredníctvom mailu veronika.chmurova@lifeacademy.sk

Som Vám k dispozícii, rada sa s vami porozprávam a ak sa dá, aj rada pomôžem.

Vzdelanie a prax…

Strednú pedagogickú školu odbor – učiteľka materskej školy som študovala v Leviciach. Mojím snom bolo štúdium psychológie. Na strednej škole to bol môj najobľúbenejší predmet. Sen sa mi splnil. Študovala som v Nitre na Univerzite Konštantína Filozofa – odbor psychológia v kombinácii s telesnou výchovou na pedagogickej fakulte. Po ukončení štúdia v Nitre som študovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského odbor – školský psychológ. V Metodickom centre v Prešove som ukončila kontinuálne vzdelávanie odbor – výchovný poradca. V Metodickom centre v Prešove som ukončila kontinuálne vzdelávanie odbor – plávanie.

V Life Academy učím v ročníkoch tieto predmety:

V Life Academy učím študentov všetkých ročníkov predmet telesná a športová výchova. Komunikačnú výchovu mám v 3. a 4. ročníku. Etickú výchovu učím žiakov 1. a 2. ročníka.

Prečo rada učím v Life Academy?

V Life Academy učím rada preto, lebo mám rada prácu s mladými ľuďmi. Som s nimi v kontakte, obohacujú ma svojimi myšlienkami a nápadmi.

Čo sa mi páči na práci s deťmi/žiakmi?

Ako som už spomenula, mám rada prácu so žiakmi, rada s nimi komunikujem, inšpirujú, a motivujú ma.

Ktorá oblasť z môjho odboru je mojou doménou?

V oblasti športu je mojou doménou basketbal, ktorý so hrávala ešte aj počas štúdia na vysokej škole. Svoje štúdium som smerovala k štúdiu psychológie, tú využívam každý deň vo svojej práci ako výchovný poradca. Škoda len, že v školstve nie ja viac peňazí aj na školských psychológov.

Čo som vo svojom odbore dosiahla?

Športových úspechov bolo v priebehu rokov, čo učím v Life Academy, veľa. Každý úspech si veľmi cením, pretože je za ním veľa driny. Najväčším úspechom však je, keď žiaci majú chuť na sebe pracovať, šporovať. V dnešnej dobe to už vôbec nie je samozrejmé, ale naši žiaci sú svetlou výnimkou. Ďakujem.

Čo by som vo svojom odbore chcela dosiahnuť?

Samozrejme, nevadili by mi umiestnenia na celoslovenských športových podujatiach. Avšak v našej krátkej histórii sa nám to už aj podarilo.

Čo sa týka mojej realizácie bola by som rada, keby som sa mohla viac venovať psychológii. Pracujem na sebe, naďalej sa vzdelávam aj v oblasti športu a aj v oblasti psychológie. Realizácia prvej atestačnej skúšky a doktorátu z pedagogiky je len otázkou času.

Moje naj…

Mám veľmi rada knihy, veľa čítam. Sú to knihy, ktoré mi ponúkajú priestor na zamyslenie. V čase s rodinou je naše naj šport. Celá rodina lyžuje, sme výborní plavci. Máme radi turistiku. Športom mojej mladosti bol basketbal. Veľmi radi chodíme na športové podujatia aj ako diváci. Je to najmä basketbal, ktorý hráva naša dcéra a, samozrejme, futbal, ktorý píska môj manžel. Sme športová rodina. Moje naj je moja rodina a priatelia.

team member

Ntombozuko Jakuboci


učiteľka
ntombozuko.jakubociova@lifeacademy.sk

Kontakt

ntombozuko.jakubociova@lifeacademy.sk

Vzdelanie a prax…

Paramedics, Business Admin., CLIL, teaching since 2009

V Life Academy učím v ročníkoch tieto predmety:

01.09.2009- English skills and conversation

Prečo rada učím v Life Academy?

The atmosphere between teachers and students

Čo sa mi páči na práci s deťmi/žiakmi?

Their willingness and positive energy

Ktorá oblasť z môjho odboru je mojou doménou?

Communication and explanation

Čo som vo svojom odbore dosiahla?

Powerpoint presentations, mind map and making posters

Čo by som vo svojom odbore chcela dosiahnuť?

How to find yourself, when you´ve lost yourself

Moje naj...

The Great Gatsby F. Scott Fitzgerald: happy people and great life in the past

team member

Mgr. Ivana Jašková


učiteľka
ivana.jaskova@lifeacademy.sk

Kontakt

Ak by ste mi chceli popriať pekný deň, vyznať lásku či vyriešiť nejaký problém zo školy, napíšte mi na ivana.jaskova@lifeacademy.sk

Vzdelanie a prax…

Študovala som v Bratislave na Univerzite Komenského anglický a francúzsky jazyk a z pracovných skúseností mám za sebou 2 roky na bilingválnom nemeckom gymnáziu v Poprade ako učiteľka angličtiny a francúzštiny, učenie v jazykovke Lingua, súkromné doučovania a pod.

V Life Academy učím v ročníkoch tieto predmety:

Prvákov trápim s anglickou gramatikou, s druhákmi a tretiakmi sa stretávam na anglickom jazyku a so štvrtákmi a piatakmi sa spolu pasujeme tiež s anglickou gramatikou. Okrem toho učím Rozšírený anglický jazyk a Komunitu s mojou triedou.

Prečo rada učím v Life Academy?

Je tu výborný učiteľský kolektív na čele s ešte lepšou p. riaditeľkou a samozrejme ma tešia žiaci, ktorí majú radi angličtinu (takých je väčšina), sú šikovní a je radosť takých žiakov učiť.

Čo sa mi páči na práci s deťmi/žiakmi?

Páči sa mi, keď žiaci prijímajú to, čo im chcem odovzdať (či už z angličtiny alebo aj zo života) a vidím, ako rastú (nielen fyzicky), ale hlavne ako osobnosti.

Ktorá oblasť z môjho odboru je mojou doménou?

Hoci mám vyštudované 2 jazyky – anglický a francúzsky – momentálne je môjmu srdcu bližšia angličtina, keďže sa jej venujem každý deň a francúzština je na tento čas u mňa v úzadí.

Čo som vo svojom odbore dosiahla?

Keďže som mladá učiteľka a nemôžem mať hneď 20-ročné skúsenosti, toto je niečo, na čom budem postupne pracovať.

Čo by som vo svojom odbore chcela dosiahnuť?

Pre mňa je najväčší úspech, ak sa žiaci učia a posúvajú – v angličtine, ale aj osobnostne, no verím, že budú aj nejaké úspechy v olympiádach či iných súťažiach.

Moje naj…

Moje naj hobby sú v lete hory, turistika, v zime lyže – skialpy a celkovo milujem prírodu, adrenalín a čokoľvek, čo poskytuje iný pohľad na svet.

Prípadne niečo INÉ

“I want to soar like an eagle…“ – „Chcem lietať ako orol…“ a vidieť veci z nadhľadu.

team member

Mgr. Alexandra Kirňaková, PhD.


učiteľka
alexandra.kirnakova@lifeacademy.sk

Kontakt

tel. 052 7721942

e-mail alexandra.kirnakova@lifeacademy.sk

Vzdelanie a prax…

Som absolventkou FF UCM, kde som ukončila štúdium učiteľstva s aprobáciou anglický jazyk a filozofia. Doktorandské štúdium na FF KU som ukončila v odbore systematická filozofia.

V Life Academy učím v ročníkoch tieto predmety:

V prvom ročníku vyučujem Úvod do literatúry, Literatúru v anglickom jazyku učím i tretiakov a štvrtákov. Predmet Občianska náuka a semináre z tohto predmetu majú štvrtáci a piataci. Úvod do prekladu a prekladový seminár vyučujem v štvrtom a piatom ročníku.

Prečo rada učím v Life Academy?

Voľnosť v uplatňovaní alternatívnych učebných metód považujem za podmienku kvalitného vzdelávania.

Čo sa mi páči na práci s deťmi/žiakmi?

Kreativita procesu, prekvapenia, zdieľanie.

Ktorá oblasť z môjho odboru je mojou doménou?

Filozofia v jej mnohých podobách.

Čo som vo svojom odbore dosiahla?

Úspechom je každá dobrá myšlienka, ktorá sa dostane do mysle študentov, alebo tá, o ktorú sa podelia oni so mnou.

Čo by som vo svojom odbore chcela dosiahnuť?

Naučiť študentov kriticky myslieť a viac vnímať čo sa deje okolo nich.

team member

Mgr. Monika Krajňáková


učiteľka
monika.krajnakova@lifeacademy.sk

Kontakt

V prípade potreby ma môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu – monika.krajnakova@lifeacademy.sk alebo telefonicky na telefónnych číslach 052/7721942, 0918473448.

Vzdelanie a prax...

Vzdelanie potrebné pre vykonávanie učiteľského povolania som získala na Univerzite Mateja Bela, na Fakulte prírodných vied v Banskej Bystrici, kde som vyštudovala odbor: matematika a biológia. Po skončení štúdia som niekoľko rokov pôsobila v Tatranskej alternatívnej škole, kde som získala veľa cenných skúseností. V súčasnosti učím na Súkromnom gymnáziu v Poprade – v Life Academy.

V Life Academy učím v ročníkoch tieto predmety:

V Life Academy učím v 1. až v 5. ročníku matematiku, resp. seminár z matematiky, v 1. až v 3. ročníku informatiku a v 1. a v 2. ročníku predmet špecifický pre našu školu, a to tvorbu projektov a prezentačné zručnosti.

Prečo rada učím v Life Academy?

V Life Academy učím rada preto, lebo mi poskytuje priestor na ďalší seba rozvoj.

Čo sa mi páči na práci s deťmi/žiakmi?

Je krásne, keď človek môže odovzdávať mladým ľuďom cenné poznatky, keď ich môže sprevádzať a pomáhať im na ich ceste plnenia si svojich snov.

Ktorá oblasť z môjho odboru je mojou doménou?

Už počas môjho štúdia na gymnáziu a následne na univerzite sa matematika stala mojou doménou.

Čo som vo svojom odbore dosiahol/dosiahla?

Za najväčšie doteraz dosiahnuté úspechy považujem vynikajúce umiestnenia našich žiakov na popredných miestach v okresných a krajských kolách matematickej olympiády.

Čo by som vo svojom odbore chcel/chcela dosiahnuť

Verím, že v budúcnosti sa mi opäť podarí dosiahnuť s nimi úspechy na matematických súťažiach.

A čo by som chcela dosiahnuť vo svojom odbore? V najbližšej dobe by som sa chcela zamerať na vykonanie prvej atestačnej skúšky.

Moje naj...

Voľný čas rada trávim s dobrou knihou v ruke, prechádzkami po prírode či bicyklovaním. Počas letných prázdnin nesmie chýbať spoznávanie krajín, ich kultúry a všetkého, čo je s tým späté.

team member

Mgr. Miroslav Andráš


učiteľ
miroslav.andras@lifeacademy.sk

Kontakt

miroslav.andras@lifeacademy.sk

Vzdelanie a prax…

2004-2009  FHV UMB v Banskej Bystrici  (NEJ/DEJ).

Kontinuálne vzdelávanie FF KU  (ANJ).

V Life Academy učím v ročníkoch tieto predmety:

Dejepis (II. A – IV. A), Seminár z dejepisu (IV. A -V.A).

Prečo rád učím v Life Academy?

Baví ma práca a mám pekné kolegynky.

Čo sa mi páči na práci s deťmi/žiakmi?

Bilingválna komunikácia.

Ktorá oblasť z môjho odboru je mojou doménou?

Špecializujem sa na totalitné režimy 20.st.

Čo som vo svojom odbore dosiahol?

Účasť na súťažiach a olympiádach, 1. miesto nemeckej olympiády SŠ Lanškroun 2009.

V SNG Strážky – ocenený za prácu v roku 2012.

Čo by som vo svojom odbore chcel dosiahnuť?

Účasť na súťažiach, exkurziách, výletoch.

Moje naj…

G. Orwell: 1984, A. Huxley: Odvážny nový svet, A.I. Solženicyn: Súostrovie Gulag; hudba: Rádio Vlna, 80/90. roky

team member

Mgr. Mária Mistríková


učiteľka
maria.mistrikova@lifeacademy.sk

Kontakt

Môžete ma zastihnúť na mailovej adrese: maria.mistrikova@lifeacademy.sk

Vzdelanie a prax...

Študovala som na Filozofickej fakulte Katolíckej Univerzity v Ružomberku v aprobácii predmetov anglický jazyk a literatúra – nemecký jazyk a literatúra. Štúdium som ukončila získaním diplomu v danej aprobácii.

V Life Academy učím v ročníkoch tieto predmety:

Anglický jazyk a zručnosti v anglickom jazyku v prvom ročníku, zručnosti v anglickom jazyku v druhom ročníku, zručnosti v anglickom jazyku v treťom ročníku, zručnosti v anglickom jazyku vo štvrtom ročníku a anglický jazyk v piatom ročníku.

Prečo rada učím v Life Academy?

Rada učím v Life Academy, pretože tu mám možnosť rozvíjať sa ďalej, pracovať v mladom kolektíve a predávať vedomosti študentom.

Čo sa mi páči na práci s deťmi/žiakmi?

Na tejto práci sa mi páči otvorenosť a kreativita detí, možnosť komunikácie so žiakmi.

Ktorá oblasť z môjho odboru je mojou doménou?

Zaujíma ma história anglicky hovoriacich krajín a literatúra.

Čo som vo svojom odbore dosiahol/dosiahla?

Učím krátko, takže zatiaľ na úspechy ešte len čakám:)

Čo by som vo svojom odbore chcel/chcela dosiahnuť

Chcela by som sa ďalej vzdelávať a byť pre žiakov prínosom nielen vo vyučovaní ale aj v živote.

Moje naj...

Medzi moje záľuby patrí rodina, šport a čítanie kníh. Mám rada modernú hudbu a veselých a komunikatívnych ľudí.

team member

Mgr. Bibiána Straková


učiteľka
bibiana.strakova@lifeacademy.sk

Kontakt

V prípade potreby ma môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu – bibiana.strakova@lifeacademy.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle 0918124878.

Vzdelanie a prax...

Vzdelanie potrebné pre vykonávanie učiteľského povolania som získala na Univerzite Komenského, Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Nitre, kde som vyštudovala odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov : náboženská výchova, etická výchova. Po skončení štúdia som niekoľko rokov pôsobila v Tatranskej alternatívnej škole, kde som získala veľa cenných skúseností. V roku 2011 som si rozšírila pedagogickú spôsobilosť na Katolíckej univerzite v Ružomberku učiteľstvom akademického predmetu: geografia. V minulosti som učila na Obchodnej akadémii. Tak som získala ďalšie skúsenosti s prácou s mládežou. Toho času učím aj na Základnej škole v Spišskej Teplici, Súkromnej strednej odbornej škole a na Súkromnom gymnáziu v Poprade – v Life Academy.

V Life Academy učím v ročníkoch tieto predmety:

V Life Academy učím v 1. a v 2. ročníku náboženskú výchovu.

Prečo rada učím v Life Academy?

V Life Academy učím rada preto, lebo je to dynamická škola, plná nových prvkov a netradičného alternatívneho učenia, ktorá mi poskytuje priestor jednak na vlastné sebazdokonaľovanie a aj na zdokonaľovanie učenia, sú v nej otvorené vzťahy v zmysle učiteľ – žiak a učitelia navzájom.

Čo sa mi páči na práci s deťmi/žiakmi?

Je krásne, keď môžem odovzdávať mladým ľuďom cenné poznatky, cenné vzťahy, keď ich môžem sprevádzať a pomáhať im na ich ceste plnenia si svojich snov.

Ktorá oblasť z môjho odboru je mojou doménou?

Keďže som rehoľná sestra a svoj život som odovzdala Bohu pre dobro druhých, mojou doménou je odovzdať študentom živý vzťah s Bohom- kresťanský život a rovnako naplniť aj ich hlad po vedomostiach a pravde.

Čo som vo svojom odbore dosiahol/dosiahla?

Za najväčšie doteraz dosiahnuté úspechy považujem to, že moji žiaci dokážu samostatne a kriticky myslieť, že poznajú Boha a počítajú s Ním vo svojom živote a poznatky, ktoré sa im snažím sprostredkovať používajú v každodennom živote kresťana.

Čo by som vo svojom odbore chcel/chcela dosiahnuť

A čo by som chcela dosiahnuť vo svojom odbore? Tento školský rok pracujem na vykonaní prvej atestačnej skúšky.

Moje naj...

Všetok môj čas patrí iným, preto ho trávim prácou s mládežou a deťmi vo farnosti a v okolí, na duchovných obnovách, na konferenciách pre vlastné budovanie a aj pre budovanie iných. Pracujem aj ako kresťanský poradca. Na to všetko čerpám silu v stretávaní sa s Bohom ale aj prechádzkami po prírode, plávaním, bicyklovaním, cestovaním, hlavne po Slovensku, objavovaním jeho krás a kultúrneho dedičstva. Počas letných prázdnin nesmie chýbať služba na mládežníckych medzinárodných konferenciách a programy pre deti a mládež.

team member

Mgr. Soňa Svienta


riaditeľka školy, učiteľka
sona.svienta@lifeacademy.sk

Kontakt

Tel.: 0918 473 448

E-mail: sona.svienta@lifeacademy.sk

Vzdelanie a prax...

Absolvovala som Filozofickú fakultu UPJŠ v Prešove, aprobáciu slovenský jazyk a literatúra – dejepis. Učím 29. rok, začínala som ako učiteľka v klasickej škole, neskôr som bola učiteľkou a zástupkyňou v Tatranskej alternatívnej škole. Od vzniku gymnázia som jeho riaditeľkou. Som členkou Asociácie S. Kovalikovej, Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny a Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska. Ako certifikovaná lektorka Vysoko efektívneho učenia zabezpečujem metodické vedenie učiteľov, ktorí chcú učiť moderne a inovačne. V projekte NÚCEM-u Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách pracujem ako autorka testovacích úloh.

V Life Academy učím v ročníkoch tieto predmety:

V Life Academy učím dejepis vo všetkých ročníkoch (od druhého po štvrtý) a na seminári z dejepisu pripravujem maturantov.

Prečo rada učím v Life Academy?

V Life Academy učím rada, pretože už pred 15 rokmi ma oslovil inovačný systém vyučovania, ktorý úspešne rozvíjame.

Čo sa mi páči na práci s deťmi/žiakmi?

Najviac asi spätná väzba od mojich bývalých žiakov, ktorí sa ku mne aj po rokoch hlásia a oceňujú to, že boli pripravení hlavne na život.

Ktorá oblasť z môjho odboru je mojou doménou?

Úplne rovnocenne a v rôznych obdobiach môjho života a učiteľskej praxe striedavo slovenčina aj dejepis.

Čo som vo svojom odbore dosiahol/dosiahla?

Spolu so žiakmi veľmi slušné umiestnenie v súťažiach. Postupný profesionálny rast ma vždy posúval ďalej, som autorkou alebo spoluautorkou niekoľkých metodických materiálov.

Čo by som vo svojom odbore chcel/chcela dosiahnuť

Zviditeľniť školu, aby sa čo najviac ľudí dozvedelo, že učenie môže a má byť zmysluplné a prepojené so životom.

Moje naj...

Moje naj… moja skvelá rodina a priatelia, dobré knihy všetkého druhu – hlavne historické a fantazy, Slovenský raj a Vysoké Tatry kedykoľvek, Jarek Nohavica – folk a country, dobré divadlo a filmy…

team member

Mgr. art Lucia Zdútová Šťastná


učiteľka
lucia.zdut@lifeacademy.sk

Kontakt

lucia.zdut@lifeacademy.sk

Vzdelanie a prax...

Mám umelecké (VŠVU Bratislava) aj pedagogické (UMB Banská Bytrica) vzdelanie.

S učením som začala na súkromnej základnej škole. Neskôr som učila kaderníčky a kozmetičky na strednej odbornej škole v Bratislave. Pomedzi to som chodila učiť angličtinu aj do niekoľkých škôlok. Keď som sa presťahovala do Popradu, bola som rok na strednej umeleckej škole v Kežmarku.

V Life Academy učím v ročníkoch tieto predmety:

Angličtinu na ZŠ a v 1. ročníku gymnázia a Umenie a kultúru.

Prečo rada učím v Life Academy?

Pretože je tu výborný kolektív, príjemná atmosféra a podľa prvých dojmov aj fajn študenti.

Čo sa mi páči na práci s deťmi/žiakmi?

Na malých deťoch mám rada ich bezprostrednosť a na gymnazistoch možnosť viesť s nimi rovnocenné debaty na rôzne témy.

Ktorá oblasť z môjho odboru je mojou doménou?

Výtvarné umenie.

Čo som vo svojom odbore dosiahol/dosiahla?

Za úspech považujem, že som dokončila veci, do ktorých som sa pustila.

Čo by som vo svojom odbore chcel/chcela dosiahnuť

Chcela by som byť dobrá v tom, čo robím.

Moje naj...

Ostré očko, Big Lebowski, Dead man, Nick Cave, PJ Harvey. Kopec inej hudby a filmov. Obrazy. Káva, voda, slnko.

team member

Mgr. Jana Markóčiová


Učiteľka
jana.markociova@lifeacademy.sk

Kontakt

jana.markociova@lifeacademy.sk

Vzdelanie a prax…

Vyštudovala som Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave – odbor slovenský jazyk, občianska náuka, etická výchova. Pracovala som v Tatranskej alternatívnej škole v Poprade, neskôr v Základnej škole s materskou školou vo Švábovciach.

V Life Academy učím v ročníkoch tieto predmety:

Som triednou učiteľkou  prímy a vyučujem v nej slovenský jazyk, komunikačnú výchovu a etickú výchovu. V 1. – 4. ročníku gymnázia učím slovenský jazyk, v 4. ročníku i seminár zo slovenského jazyka a v 1. a 2. ročníku etickú výchovu.

Prečo rada učím v Life Academy?

Sú tu žiaci, ktorí majú záujem o vzdelanie, nie je im ľahostajná ich budúcnosť, sú aktívni, čo i mňa neustále posúva vpred. Je tu i výborný kolektív zamestnancov a príjemná tvorivá atmosféra.

Čo sa mi páči na práci s deťmi/žiakmi?

Rada vidím pokroky, ktoré žiaci robia po vedomostnej, ale i ľudskej stránke. Je veľmi príjemné, keď po rokoch stretnem svojich bývalých žiakov, ktorí sa mi prihovoria, pochvália sa, ako sa im v živote darí. Vtedy mám pocit zadosťučinenia, že som k tomu prispela i ja.

Ktorá oblasť z môjho odboru je mojou doménou?

Mám veľmi rada literatúru vo všetkých jej podobách.

Čo som vo svojom odbore dosiahla?

V minulosti som vydávala so žiakmi školský časopis, s ktorým sme zvíťazili v regionálnom kole súťaže O najlepší školský časopis. Moje bývalé žiačky zaznamenali úspechy v okresnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín. Spoluautorsky som sa ako lektorka vydavateľstva Taktik podieľala na tvorbe pracovných zošitov pre žiakov 2. stupňa ZŠ Hravá literatúra.

Čo by som vo svojom odbore chcela dosiahnuť?

Chcela by som, aby mala moja práca zmysel, aby ma napĺňalo to, čo robím a aby sa mi darilo čo najlepšie pripravovať žiakov na reálny život, v ktorom si budú môcť splniť svoje sny a túžby.

Moje naj…

Mojím najväčším pokladom a zmyslom života je určite rodina, moje dve deti. Ak mám trochu voľného času, rada čítam knihy so skutočnými životnými príbehmi, ale i fantasy. Počúvam rockovú hudbu, oddýchnem si aj pri dobrej komédii v kine alebo v televízii, rada idem do prírody, na huby, na bicykel, zaplávať si… Tých záujmov je viac než voľného času.

team member

Ing. Zuzana Majerčáková


Učiteľka
zuzana.majercakova@lifeacademy.sk

Kontakt

E-mail: zuzana.majercakova@lifeacademy.sk; mobil: 052/7721942

Vzdelanie a prax…

 • 1989 Technická univerzita v Košiciach, strojnícka fakulta
 • 1999 Prešovská univerzita v Prešove, fakulta humanitných a prírodných vied, fyzika
 • 2012 II. atestácia, efektivita učebných štýlov vo fyzike
 • 1997 Výcvikový program koordinátorov primárnej prevencie závislostí
 • 2006 Infovek – využitie informačných a komunikačných technológií v práci učiteľa
 • 2006 eTwinning v praxi
 • 2011 Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií
 • 2012 Finančná gramotnosť
 • 2012 Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie
 • 2012 Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania IKT
 • 2014 Aktivizujúce a motivujúce stratégie vo vyučovaní fyziky
 • 2014 Ako tvoriť tematické výchovno-vzdelávacie plány vo fyzike
 • 2014 Tvorba a vyhodnotenie školského testu z fyziky
 • 2015 Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov

Učím na Gymnáziu, Kukučínova 4239/1, Poprad

V Life Academy učím v ročníkoch tieto predmety:

II.A, III. A, IV.A – fyzika; V.A – seminár z fyziky

Prečo rada učím v Life Academy?

Oslovil ma inovačný systém vyučovania, ktorý úspešne naša škola rozvíja prostredníctvom sociálnych stratégií podporujúcich životné zručnosti.

Čo sa mi páči na práci s deťmi/žiakmi?

Podnetné prostredie pre mňa, verím, že aj pre študentov, ktorých by som rada inšpirovala, ukázala výzvy, vzbudila záujem pri objavovaní nových vecí, zdieľala s nimi ich víťazstvá i prehry, pomáhala im objavovať ich výnimočnosť a jedinečnosť.

Ktorá oblasť z môjho odboru je mojou doménou?

Fyzika, technika

Čo som vo svojom odbore dosiahla?

Za najväčšie dosiahnuté úspechy považujem vynikajúce umiestnenia žiakov, ktorých som pripravovala na okresné a krajské kolá fyzikálnej olympiády a archimediády.

Čo by som vo svojom odbore chcela dosiahnuť?

Pripraviť budúcich maturantov na úspešné zvládnutie maturitnej skúšky z fyziky, na úspešné zvládnutie prijímacích pohovorov. Talentovaných študentov pripraviť na FO. Ukončiť kontinuálne aktualizačné vzdelávanie: Portfólio ako prostriedok sebahodnotenia a rozvoja pedagogického zamestnanca.

Moje naj…

Rodina, priatelia, cestovanie, more, káva…

team member

Mgr. Jana Vernarčík


Učiteľka
jana.vernarcik@lifeacademy.sk

Kontakt

jana.vernarcik@lifeacademy.sk

Vzdelanie a prax…

Vzdelanie:

1996 – 2000: Univerzita Konštantína filozofa, Nitra – Filozofická fakulta – Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: Anglický jazyk a literatúra

1998 – Univerzita v Brightone, Veľká Británia – Katedra jazykov – Kurz pre učiteľov angličtiny ako cudzieho jazyka (Trainee Teachers’ Course, TEFL)

Profesionálna prax (školstvo):

2000 – 2011: Spojená škola Dominika Tatarku, Poprad – Bilingválna sekcia – stredoškolská učiteľka anglického jazyka, triedna učiteľka, vedúca krúžkov tvorivého písania a obchodnej angličtiny, predsedníčka predmetovej maturitnej komisie (anglický jazyk), člen komisie okresného kola olympiády v anglickom jazyku, spoluorganizátor výmenných študentských pobytov (Sučany, Nemecko) a medzinárodných projektov (Luxemburg)

Profesionálna prax (mimo školstva):

2011: Hilton Bristol, Veľká Británia – recepčná

2011 – 2015: Pertemps Recruitment, Bristol, Veľká Británia – administratívna a mzdová pracovníčka v personálnej agentúre

2015: Ocenenie Administrátor roka (Pertemps Awards 2015) – Najlepšia pracovníčka vo svojej kategórii v spoločnosti s vyše 600 zamestnancami a pobočkami v Anglicku

2015 – 2016: Vista Poprad – lektorka anglického jazyka

2000 – súčasnosť : tlmočenie a preklad pre mimovládne organizácie na Slovensku aj v zahraničí

(ICM Poprad, Inclusion Europe Brussels, Language Services Ltd. Bristol, a iné)

11/2015 – súčasnosť: živnostenské oprávnenie – Vyučovanie v odbore cudzích jazykov: anglický jazyk, Prekladateľské a tlmočnícke služby: anglický jazyk.

V Life Academy učím v ročníkoch tieto predmety:

V Life Academy učím piatakov a prvákov, sú to predmety: anglický jazyk, reálie anglicky hovoriacích krajín, zručnosti v anglickom jazyku, konverzácie v anglickom jazyku.

Prečo rada učím v Life Academy?

Práca so žiakmi je veľmi intenzívna, vzájomne obohacujúca. Žiaci, ktorí si z rôznych dôvodov vyžadujú individuálnejší prístup, ho majú, čím sa zefektívňuje proces učenia aj učenia sa. Nedá sa učiť a nespoznať žiaka-dieťa, jeho špecifiká, jeho osobnosť. Často sú to veľmi zaujímavé mladé osobnosti.

Čo sa mi páči na práci s deťmi/žiakmi?

Rada vidím pokroky, ktoré žiaci robia po vedomostnej, ale i ľudskej stránke. Je veľmi príjemné, keď po rokoch stretnem svojich bývalých žiakov, ktorí sa mi prihovoria, pochvália sa, ako sa im v živote darí. Vtedy mám pocit zadosťučinenia, že som k tomu prispela i ja.

Ktorá oblasť z môjho odboru je mojou doménou?

Nemám obľúbenú oblasť. Výuka anglického jazyka zahŕňa znalosti z a vzťah nie len k jazyku samotnému, jeho lingvistickej a teoretickej stránke, ale aj ku literatúre a kultúre, ktorú tento jazyk reprezentuje. Ako učiteľ anglického jazyka považujem za obrovskú výhodu a devízu, že som mala možnosť v anglicky hovoriacej krajine žiť – fungovať tam v spleti vzťahov a záväzkov, ako zamestnanec, sused, rodič, kolega, pacient, klient. Na výuke anglického jazyka ma baví práve tá komplexnosť, ktorú tento predmet obsahuje.

Čo som vo svojom odbore dosiahla?

Počas pôsobenia na predošlom pracovisku – gymnáziu sa moji žiaci pravidelne zúčastňovali olympiády v anglickom jazyku, kde dosiahli úspechy na okresnej, krajskej aj celoslovenskej úrovni. Mňa osobne asi najviac tešilo, a považovala som to za úspech, keď žiak, ktorý sa angličtinu začal systematicky učiť až v prvom ročníku na gymnáziu, navyše ako druhý cudzí jazyk, sa ju nielen že naučil, ale z nej aj úspešne maturoval.

Keďže som popri učeniu angličtiny aj tvorila a aj v angličtine, za úspech sa dá považovať aj to, že niektoré moje aj anglické básne vyšli knižne, v antológiach súčasnej poézie či zbierkach poézie. Mala som tú česť zúčastniť sa relácie s Danielom Hevierom, a taktiež Kamilom Peterajom, ktorý jednú zo zbierok krstil.

Čo by som vo svojom odbore chcela dosiahnuť?

Ak by som mala pôsobiť v školstve určite by som si chcela urobiť atestácie. So žiakmi: individuálne podchytiť a podporiť ich talent, potenciál v rámci mojich možnosti aj možnosti školy.

Moje naj…

 • Kniha – Anthony Burgess: Earthly Powers
 • Autor – Anka Ondrejková, Ján Ondruš, Sylvia Plath
 • Herec – Colin Firth
 • Herečka – Meryl Streep
 • Film – K-Pax/ Svet podľa Prota
 • Seriál – Breaking Bad/Perníkovy táta
 • Interpret – Nick Cave, Radiohead, Depeche Mode, Jaromír Nohavica, Daniel Landa, Elbow
team member

Mgr. Lucia Neupauerová


Učiteľka

Kontakt

lucia.neupauerova@lifeacademy.sk

Vzdelanie a prax…

Som absolventkou PF KU v Ružomberku, aprobácia biológia — chémia. Po skončení VŠ som pôsobila na ZŠ Sp. Hrušov, neskôr ZŠ Š. Kluberta Levoča, ZŠ Francisciho Levoča.

V Life Academy učím v ročníkoch tieto predmety:

chémia: tercia, I.A, II.A, III.A., IV A

Prečo rada učím v Life Academy?

Učenie v Life Academy je pre mňa niečím novým v oblasti vzdelávania, ale hlavne v prístupe k študentom. Atmosféra na hodinách a  v pracovnom kolektíve je vždy príjemná a podnetná.

Čo sa mi páči na práci s deťmi/žiakmi?

Je radosť pracovať so žiakmi, ktorým nechýba komunikatívnosť, otvorenosť. Prejavujú záujem o daný predmet a svoje vzdelanie.

Ktorá oblasť z môjho odboru je mojou doménou?

Počas štúdia na VŠ to bola určite chémia – anorg., analyt. chémia. Ako učiteľ preferujem biológiu, ktorá žiakov podľa mojich doterajších skúseností viac zaujíma.

Čo som vo svojom odbore dosiahla?

Myslím, že pre  učiteľa je najväčším úspechom jeho vzdelaný a úspešný žiak.

Čo by som vo svojom odbore chcela dosiahnuť?

Chcem sa venovať rozširujúcemu pedagogickému štúdiu.

Moje naj…

Rodina… hudba, záhrada, ručne vyrábané ozdoby a darčeky, nakupovanie… káva

team member

Mgr. Veronika Rečičárová


Učiteľka

Kontakt

veronika.recicarova@lifeacademy.sk

Vzdelanie a prax…

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave: predmety matematika — geografia, 20 rokov praxe: Gymnázium Poprad, Kukučínova ul.

V Life Academy učím v ročníkoch tieto predmety:

matematiku v II. ročník gymnázia

Prečo rada učím v Life Academy?

je to pre mňa nová skúsenosť

Čo sa mi páči na práci s deťmi/žiakmi?

detská úprimnosť a pohotovosť

Ktorá oblasť z môjho odboru je mojou doménou?

matematika

Čo som vo svojom odbore dosiahla?

Najväčší podiel na úspechu detí majú ich rodičia. Učiteľ má na tom len malý podiel, len poradí, usmerní…

Moje naj…

rodina, priatelia, knihy od J. Satinského, seriál Dr. House

team member

PaedDr. Zuzana Tobisová


Učiteľka

Kontakt

zuzana.tobisova@lifeacademy.sk

Vzdelanie a prax…

1996 – 2001 UKF Nitra, Fakulta prírodných vied, odbor Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, Matematika – biológia

2001 – 2002 rigorózne štúdium – UKF Nitra

2001 – 2002 ZŠ Markušovce

2002 – súčasnosť Gymnázium  Kukučínova 1, Poprad

2005 – súčasnosť člen krajskej odbornej komisie súťaže žiakov ZŠ a SŠ Prešovského kraja –

Matematická olympiáda

2007 – 2008 – Metodicko – pedagogické centrum Bratislava – vzdelávala som učiteľov v oblasti tvorby testov

V Life Academy učím v ročníkoch tieto predmety:

1.A – matematika

Prečo rada učím v Life Academy?

Lebo verím, že aj u detí v tejto škole môžem prispieť k rozvoju ich matematického, logického myslenia, k prehĺbeniu vzťahu k matematike. Mám rada prácu s mladými ľuďmi, obohacujú ma svojimi nápadmi.

Čo sa mi páči na práci s deťmi/žiakmi?

Ich bezprostrednosť. Rada sledujem, ako sa formujú ich názory, rozvíja sa im myslenie, prehlbuje sa vzťah k matematike a samozrejme praktická aplikácia matematiky v živote. Nikde inde by som nemohla ovplyvňovať a podporovať rozvoj mladých ľudí.

Ktorá oblasť z môjho odboru je mojou doménou?

Srdcovkou ja matematika.

Čo som vo svojom odbore dosiahla?

Vydala som v rámci projektu dve knihy, ktoré sa používajú na seminároch z matematiky. Neustále navštevujem rôzne vzdelávania, organizujem matematické súťaže pre okres Poprad (Náboj Junior, Mini náboj, Päťboj…).

So žiakmi sme získali druhé miesto v celoštátnom kole súťaže Matematický expres, prvé miesta v okresných kolách Matematickej olympiády a Pytagoriády a tiež druhé a štvrté miesto v krajských kolách Matematickej olympiády. V celoslovenskom kole Pytagoriády sme mali ôsme miesto.

Čo by som vo svojom odbore chcela dosiahnuť?

V rámci svojho vzdelávania už mám rigoróznu skúšku aj druhú atestáciu, takže mojim cieľom je publikovať svoje skúsenosti a nápady v matematických časopisoch.

U detí je mojím cieľom rozvoj ich matematického, logického myslenia, prehĺbenie vzťahu k matematike a samozrejme praktická aplikácia matematiky v živote pretože, podľa Lobačevského: „Každá oblasť matematiky, nech je akokoľvek abstraktná, jedného dňa nájde svoj vzor v reálnom svete.“

Moje naj…

Rodina, práca s deťmi, záhrada, ľudová hudba

team member

PaedDr. Marta Vlachová


Učiteľka

Kontakt

marta.vlachova@lifeacademy.sk

Vzdelanie a prax…

VZDELANIE:

2000 Vysokoškolské, Bc. Majster odbornej výchovy, UMB Banská Bystrica.

2005 Infovek,2005-0625-1411, Využitie informačných a kom. technológií v práci učiteľa.

2006 Vysokoškolské, D 002794 Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, UKF Nitra

2007 ESF, Manažment a marketing školy pre pedagogických zamestnancov, Bratislava.

2007 I. kvalifikačná skúška, 115/2007, MPC Prešov.

2009 II. kvalifikačná skúška, 2009, MPC Prešov.

2009 Kvalifikačné štúdium INFORMATIKY, 0242/2009, MPC Prešov.

2013 RIGO SKÚŠKA, UKF Nitra K004313

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI:

1979 – 1990 Javorina DUV Spišská Belá, majsterka.

Máj 1990-december 1990 TPMP-MH Garbiarska 1, Kežmarok, MOV.

Január 1991 – 1995 SOU-S Garbiarska 1, Kežmarok, MOV.

September 1995-2004 OU-S Garbiarska 1, Kežmarok, Učiteľ odborných predmetov.

September 2004-2008 ZSOŠ a S Garbiarska 1, Kežmarok, Učiteľ odborných predmetov.

September 2008 SOŠ Garbiarska 1, Kežmarok, Učiteľ odborných predmetov.

September 2009- 10.702017 SOŠ Garbiarska 1, Kežmarok, Učiteľ Informatiky.

25.8.2017 Súkromné gymnázium Poprad, Rovná 597/15V

V Life Academy učím v ročníkoch tieto predmety:

Prima, sekunda, tercia, I. , II., III., – Informatika

Prečo rada učím v Life Academy?

Škola je nadčasová, technicky vybavená, má iný systém prístupu a vyučovania k žiakovi ako na tradičnej škole.

Čo sa mi páči na práci s deťmi/žiakmi?

Každý žiak má iné nadanie, vedomosti a vlastné ambície. Tu je nutná osobná príprava k jednotlivcovi. Sú pre mňa zdrojom informácií a neobmedzených možností.

Ktorá oblasť z môjho odboru je mojou doménou?

Technika a informatika.

Čo som vo svojom odbore dosiahla?

Vzdelanie

Čo by som vo svojom odbore chcela dosiahnuť?

Vedomostný rast v ITK, prepojiť vyučovanie PC a iPadu do vyučovania.

Moje naj…

Ľudová kultúra:

— architektúra,

— tradície,

— kroje, spevy a tance.

Osobnosť: Ján Pavol II.. 

team member

Mgr. Tomáš Macko


Učiteľ

Kontakt

tomas.macko@lifeacademy.sk

Vzdelanie a prax…

školiteľ a hodnotiteľ v DofE, dlhodobý psychoterapeutický kurz, inštruktor v zážitkovej pedagogike, inštruktor skalného lezenia, vzdelávanie v Komenského inštitúte, mentoring v LEAF

V Life Academy učím v ročníkoch tieto predmety:

matematika v príme

Prečo rád učím v Life Academy?

lebo celkovo rád učím a rád som s mladými – na túto otázku budem asi lepšie vedieť odpovedať neskôr

Čo sa mi páči na práci s deťmi/žiakmi?

Dá sa s nimi rozprávať, hľadajú, všetky alebo skoro všetky možnosti sú pre nich otvorené, niekedy mám pocit, že riešia podstatnejšie veci ako dospelí, vedia sa hrať.

Ktorá oblasť z môjho odboru je mojou doménou?

teória čísel

Čo som vo svojom odbore dosiahol?

Mám pocit, že som niektorým pomohol mať rád matematiku a menej sa jej báť.

Mimo odbor:

S projektom: “Zážitkový kurz osobnostného rozvoja” sme získali viaceré ocenenia, napr. od Nadácie Pontis za inšpiratívny projekt alebo od Národnej ceny kariérneho poradenstva.

So žiakmi sa nám podarilo vyzbierať peniaze a svojpomocne sme si postavili horolezeckú stenu.

Vďaka rôznym grantom a aj aktivite žiakom, ktorí pomáhali pri kopaní základov ihriska, sme vybudovali workoutové ihrisko.

Čo by som vo svojom odbore chcel dosiahnuť?

Aby žiaci mali radi matematiku :)

Ale hlavne, aby sa naučili, ako sa majú učiť, a že vlastnou snahou a prácou na sebe dokážu čokoľvek, a že chyby sú dobré.

Moje naj…

Knihy: z beletrie: Idiot, Hodváb, Cit slečny Smilly pre sneh, Tuláčik a Klára, Kvak a Čľup sú spolu, Ako román, Ašer Lev, Deti polnoci, Watchmen…

odborné: psychológia, matematika, ekonómia, história, filozofia…

Autori: Nikos Kazantzakis, F: M. Dostojevskij, Stefan Zweig, J. C. Hronský, Chuck Palahniuk, Peter Hoeg, Julian Barnes, H. D. Thoreau…

Spevák: aktuálne jednoznačne Nick Cave

Film: Drive, Seven, American History X, The Other Guys, Requiem for a Dream…

team member

Mgr. Alexandra Barriová


Učiteľka

Kontakt

alexandra.barriova@lifeacademy.sk

Vzdelanie a prax…

FF PU Tlmočníctvo a prekladateľstvo v odbore španielsky jazyk a kultúra. Mám 13 ročnú pedagogickú prax.

V Life Academy učím v ročníkoch tieto predmety:

1.–5. ročník, — španielsky jazyk; príma, sekunda, tercia — španielsky jazyk

Čo sa mi páči na práci s deťmi/žiakmi?

Dokážu ma ľudsky aj odborne posunúť

Ktorá oblasť z môjho odboru je mojou doménou?

Španielska morfológia, lexika a literatúra

Čo som vo svojom odbore dosiahla?

Dve moje žiačky sa stali učiteľkami španielskeho jazyka

Čo by som vo svojom odbore chcela dosiahnuť?

Chcela by som, aby sa moji žiaci boli schopní dohovoriť po španielsky a dokázali tak objaviť nielen krásu jazyka, ale aj bohatstvo a rozmanitosť španielskej a hispánskej kultúry.

Moje naj…

Erich Maria Remarque

team member

Mgr. Zuzana Hermanová


Učiteľka

Kontakt

zuzana.hermanova@lifeacademy.sk

Vzdelanie a prax…

Inštruktorka lyžovania, cestovateľka a sprievodkyňa pre dobrodružné CK

V Life Academy učím v ročníkoch tieto predmety:

TEV na 8.r. gymnáziu

Prečo rada učím v Life Academy?

Lebo filozofia a princípy školy ma zaujali a dôverujem im.

Čo sa mi páči na práci s deťmi/žiakmi?

Že eliminuje stereotyp, je kreatívna, interaktívna, zaujímavá a že sa učíme od seba navzájom, …že sa dá chápať ako poslanie.

Ktorá oblasť z môjho odboru je mojou doménou?

Lyžovanie, turistika, plávanie, gymnastika.

Čo som vo svojom odbore dosiahla?

Všetci čo prejavili záujem naučiť sa niečo, sa to naučili.

Čo by som vo svojom odbore chcela dosiahnuť?

Chcela by som, aby u mňa aj u žiakov vždy zvíťazila radosť z pohybu, láska k prírode, blížnym a celostná práca na sebe nad pohodlnosťou, nedbalosťou a nezáujmom.

Moje naj…

Paulo Coelho – Alchymista, Forman – Prelet nad kukučím hniezdom, Vlasy, U2, Radošinské naivné divadlo, THS – DZ, SĹUK, Lúčnica a TD Bralen

team member

Mgr. Mária Benčatová


Učiteľka

Kontakt

maria.bencatova@lifeacademy.sk

Vzdelanie a prax…

Študovala som učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov slovenský jazyk a literatúra – história na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V Ústave slovenskej literatúry SAV som pracovala ako odborná pracovníčka a vo viacerých vydavateľstvách ako jazyková redaktorka. Učiteľstvu sa venujem zatiaľ iba dva roky.

V Life Academy učím v ročníkoch tieto predmety:

Slovenský jazyk a literatúru (v 5. ročníku ZŠ, v príme, v 1. ročníku), dejepis (v 5. roč. ZŠ, v príme a v sekunde), komunikačnú výchovu (ako triedna učiteľka v príme), tvorbu projektov a prezentačné zručnosti (v 1. a 2. ročníku), hudobnú výchovu (v príme a sekunde)

Prečo rada učím v Life Academy?

V Life Academy učím rada, lebo mi umožňuje tvorivo sa realizovať, podporuje ma v profesijnom raste a je tu výborný pracovný kolektív.

Čo sa mi páči na práci s deťmi/žiakmi?

Práca s mladými ľuďmi mi dáva zmysel, chcem ich podporovať v raste, aby v sebe našli odvahu meniť veci k lepšiemu.

Ktorá oblasť z môjho odboru je mojou doménou?

Slovenský jazyk a literatúra, ale aj tvorbu a prezentáciu projektov považujem za výzvu ☺

Čo som vo svojom odbore dosiahla?

Mala som príležitosť spolupracovať na tvorbe viacerých kníh s odborníkmi zo svojho odboru, ktorých si veľmi vážim. Jedným z nich bol napr. rodák z Veľkej prof. Milan Hamada.

Čo by som vo svojom odbore chcela dosiahnuť?

Chcela by som byť pre druhých prínosom, pozitívne pôsobiť na ľudí, s ktorými sa stretávam.

Moje naj…

Čas strávený v kruhu najbližšej rodiny, prechádzky v prírode…