Tlačivá na stiahnutie


Žiadosť o vsuvky — plnoletý žiak

Žiadosť o vsuvky je dostupná na stiahnutie tu:


Žiadosť o opustenie areálu školy - neplnoletý žiak

Žiadosť o opustenie areálu školy je dostupná na stiahnutie tu:


Žiadosť o opustenie areálu školy - plnoletý žiak

Žiadosť o opustenie areálu školy je dostupná na stiahnutie tu:


Žiadosť o povolenie štúdia podľa individuálneho učebného plánu - neplnoletý žiak

Žiadosť o povolenie štúdia podľa individuálneho učebného plánu – neplnoletý žiak je dostupná na stiahnutie tu:


Žiadosť o povolenie štúdia podľa individuálneho učebného plánu - plnoletý žiak

Žiadosť o povolenie štúdia podľa individuálneho učebného plánu – plnoletý žiak je dostupná na stiahnutie tu:


Žiadosť o vydanie odpisu vysvedčenia

Žiadosť o vydanie odpisu vysvedčenia je dostupná na stiahnutie tu:


Žiadosť o nosenie prezuviek "vsuviek"

Žiadosť o nosenie prezuviek “vsuviek” je dostupná na stiahnutie tu:


Žiadosť o povolenie absolvovať časť štúdia v zahraničí

Žiadosť o povolenie absolvovať časť štúdia v zahraničí je dostupná na stiahnutie tu:


Žiadosť o prestup na Life Academy - neplnoletý žiak

Žiadosť o prestup na Life Academy je dostupná na stiahnutie tu:


Žiadosť o prestup na Life Academy - plnoletý žiak

Žiadosť o prestup na Life Academy je dostupná na stiahnutie tu:


Žiadosť o oslobodenie od vyučovania predmetu TSV

Žiadosť o oslobodenie od vyučovania predmetu TSV je dostupná na stiahnutie tu: