Ponúkame


Súkromné gymnázium Life Academy ponúka:

  • moderné bilingválne slovensko-anglické vzdelávanie zabezpečené kvalifikovanými pedagógmi a anglickými lektormi,
  • 14 a viac hodín anglického jazyka týždenne iba v cene školného,
  • neohrozené a podnetné prostredie pre prácu študentov
  • priestor na rozvoj poznania, tvorivosti, originality a komunikačných zručností,
  • prípravu na štúdium na vysokých školách u nás aj v zahraničí,
  • partnerský vzťah medzi učiteľmi a študentmi prostredníctvom špecifických sociálnych stratégií podporujúcich životné zručnosti,
  • spoluprácu a podporu vzdelávania počas štúdia v zahraničí,
  • atraktívne formy odmeňovania úspešných študentov,
  • priestor pre spoluprácu študentov vo forme brigády s našou súkromnou základnou školou a súkromnou materskou školou

A ešte oveľa viac…