Rada školy


Členovia Rady školy pri Súkromnom gymnáziu v Poprade:

Predseda

Mgr. Tatiana Fabová

Členovia

Mgr. Jana Lajošová

Ing. Milan Lučivjanský

PhDr. Milan Antaš

Mgr. Veronika Chmurová

Mgr. Monika Krajňáková

Zuzana Michalcovská