Prijímacie skúšky


Študijné odbory

7902 J 74

Gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-anglické)

  • pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ, 4. ročníka osemročných gymnázií
  • predmet prijímacích skúšok: anglický jazyk

7902 J

Gymnázium – osemročné štúdium (s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka)

  • pre žiakov 5. ročníka ZŠ
  • predmety prijímacích skúšok: slovenský jazyk, matematika
Stiahnuť PDF dokument: Kritériá na prijímanie