Dokumenty


Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program 2016/2017


Výchovný program

Výchovný program centra voľného času 2016/2017


Vnútorný poriadok školy (školský poriadok)

Vnútorný poriadok školy 2016/2017


Organizácia maturitnej skúšky

Dokument o organizácii maturitnej skúšky vo formáte PDF je dostupný na stiahnutie tu:


Usmernenia k napísaniu záverečných ročníkových prác

Usmernenia k napísaniu záverečných ročníkových prác vo formáte PDF sú dostupné na stiahnutie tu:


Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2015/2016

Správa o výsledkoch… 2015/2016 vo formáte PDF je dostupná na stiahnutie tu: