Dokumenty


Prečítajte si našu Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2016/2017


Pozrite sa, ako vyzerá náš Inovovaný školský vzdelávací program


Vnútorný poriadok školy 2016/2017


Dokument o organizácii maturitnej skúšky vo formáte PDF je dostupný na stiahnutie tu:


Usmernenia k napísaniu záverečných ročníkových prác vo formáte PDF sú dostupné na stiahnutie tu: