Dokumenty


Vnútorný poriadok školy (školský poriadok)

Vnútorný poriadok školy 2016/2017


Organizácia maturitnej skúšky

Dokument o organizácii maturitnej skúšky vo formáte PDF je dostupný na stiahnutie tu:


Usmernenia k napísaniu záverečných ročníkových prác

Usmernenia k napísaniu záverečných ročníkových prác vo formáte PDF sú dostupné na stiahnutie tu: