Dokumenty


Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2016/2017

Prečítajte si našu Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2016/2017


Inovovaný školský vzdelávací program

Pozrite sa, ako vyzerá náš Inovovaný školský vzdelávací program


Vnútorný poriadok školy (školský poriadok)

Vnútorný poriadok školy 2016/2017


Organizácia maturitnej skúšky

Dokument o organizácii maturitnej skúšky vo formáte PDF je dostupný na stiahnutie tu:


Usmernenia k napísaniu záverečných ročníkových prác

Usmernenia k napísaniu záverečných ročníkových prác vo formáte PDF sú dostupné na stiahnutie tu: