Aplikácie


Odporúčané iOS aplikácie pre učiteľov a študentov

Aplikáciu si do tabletu stiahnete ťuknutím na jej ikonku alebo názov.

Zoznam aplikácií bude v priebehu roka dopĺňaný. Tie najnovšie sa objavia vždy hore.

Adobe Spark Page

Mimoriadne jednoduchý nástroj na tvorbu krátkych, ale veľmi efektných prezentácií, ktoré sa ukladajú priamo na internet

Padlet

Aplikácia poskytuje učiteľom a študentom tvorivý priestor na vzájomnú spoluprácu, výmenu informácií a učebných materiálov

TV Meeting

S touto aplikáciou je možné ľahko sledovať učiteľovu prezentáciu z PC na svojom iPade, či už v škole alebo doma.

Socrative Student

S touto aplikáciou začnú študentov (konečne) baviť všetky testy a písomky

Adobe Fill&Sign

Jednoduché a rýchle vypĺňanie pracovných listov a formulárov pomoc iPadu

SimpleMind+

Pre študentov tvoriacich mapy mysle

Trello

Efektívny spôsob komunikácie medzi učiteľmi a študentmi pri práci na rozličných projektoch (napr. školský časopis a pod.)

Túto aplikáciu je možné používať aj cez akýkoľvek internetový prehliadač


Pages

Jednoduchý, ale maximálne výkonný textový editor (aplikácia je zadarmo)

Numbers

Praktický a veľmi užitočný tabuľkový procesor

Keynote

Program na tvorbu krásnych a pútavých prezentácií s možnosťou živého prenosu a zdieľania cez internet medzi rozličnými zariadeniami

iTunes U

Množstvo učebných materiálov a kurzov zo stredných a vysokých škôl z celého sveta


DS Cloud

Z tohto miesta budeme mať prístup ku všetkým školským materiálom

Dropbox

Vzdialené bezpečné úložisko zamerané na zdieľanie väčšieho obsahu

Scanbot

Skener PDF dokumentov a QR kôdov

Adobe Acrobat Reader

Prezeranie, upravovanie a rozposielanie PDF dokumentov

Paper by 53

Kreslenie, maľovanie a písanie na rôznych predlohách a obrázkoch

Flashcards

Pomôcka na učenie sa slovnej zásoby alebo väčšieho množstva predmetov

Poznáte iOS aplikáciu, ktorá bude pre nás užitočná? Pošlite nám jej odkaz mailom