Aktuality Gymnázium | Life Academy

Archív: Aktuality Gymnázium


Mikulášske prekvapenia


     Mikuláš je dedko starý, vie on robiť veľké čary. Nadelí ti radosti, čižmu plnú sladkostí. Aj u nás sa diali sladké čary. V predvečer Mikuláša sa naplnili vrecia plné sladkostí a iných dobrôt. A kedže sme už veľkí a neveríme na ozajstných Mikulášov, čertov a anjelov, zahrali sme divadielko pre tých najmenších. Deti Mikalášovi s radosťou zarecitovali a zaspievali, a ich radosť a nadšenie [...]

Viac

The Scarlet Letter


     Keď Amerike vládol prísny duch puritánov, kňazi boli pohľadní, vášniví a nablízku, a manželia možno kdesi na dne mora… Hester odvážne znášala svoj trest — na hrudi písmeno symbolizujúce jej hriech, v náručí dieťa, ktorého otca nechce prezradiť. Aj živý obraz nás naučí, ako romantickí autori hľadeli na prísnosť svojich predkov. Čítajte The Scarlet Letter — (Šarlátové [...]

Viac

Maturitná exkurzia z dejepisu


     Dňa 7. 12. 2017 sa uskutočnila exkurzia študentov piatackého seminára z dejepisu do archívu v Spišskej Sobote. Odborný výklad nám poskytla PhDr. Zuzana Kollárová, PhD. Študenti Súkromného bilingválneho gymnázia v Poprade sa oboznámili s prácou v archíve. Spoznali špecifiká archívnického bádania, aký je vzťah histórie a archivistiky, tiež postupy pri ochrane archívnych materiálov. Medzi najzaujímavejšie predstavené písomné historické pramene nesporne patrila privilegiálna [...]

Viac

Ruka symbolizuje pomoc. Ruka tiež môže znamenať STOP


     Aj tento rok sme sa zapojili do kampane Červená stužka, ktorej cieľom je osveta v tematike AIDS, HIV. Študenti sa dozvedeli aktuálne informácie o tejto chorobe a symbolicky vyjadrili podporu boju proti jej šíreniu. — A. Kirňaková, Súkromné gymnázium Poprad

Viac

Deň študentstva v Life Academy


     Súkromné gymnázium v Poprade tento rok oslávilo Medzinárodný deň študentstva. Jedinečný náučný program bol vytvorený s pomocou odborníkov z okresu Poprad, zapojili sa aj niektorí rodičia našich študentov. Študentský parlament tentoraz ponúkol na výber päť prednášok zameraných na rôzne zaujímavé témy. Psychologička Mgr. Simona Tatliak rozprávala so študentmi o tom, ako sa stať psychológom. Maroš Akuratný upriamil vo svojom [...]

Viac

SVETOVÝ DEŇ GUINESSOVÝCH REKORDOV


     Oddávna si ľudia stanovovali životné cieľe a snažili sa ich prekonať. Niekam doletieť, docestovať, niečo objaviť, niečo šialené urobiť… Každý z nich chcel byť TEN PRVÝ, ktorý prekročí limity ľudských možností a užije si tak chviľku slávy a uznania. Niektorých to uspokojilo a niektorí sa snažili posúvať stanovené hranice stále ďalej a v nových oblastiach. Rekordy nepadajú z neba a ani sa nestávajú zázrakom. Za [...]

Viac

Pohľad do budúcnosti


     Poprad, v ktorom žijeme, je krásne mesto navštevované množstvom slovenských, ale aj zahraničných turistov. Vedenie mesta sa ho preto neustále snaží vylepšovať, aby bolo moderné a atraktívne. Vytvorili koncept s názvom Smart city, ktorý sa snaží zaviesť do našich ulíc nové technológie. Keďže aj naša škola drží krok s dobou a zaujíma sa o inovácie, pozvali sme si na prednášku viceprimátora Popradu [...]

Viac

Olympiáda v anglickom jazyku (školské kolo)


     Ako ste určite postrehli, minulý pondelok sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku, ktoré preverilo gramatiku, slovnú zásobu, čítanie a počúvanie s porozumením. Na Súkromnom gymnáziu v Poprade sa konal už 12. ročník tejto populárnej súťaže, na ktorej sa tentoraz zúčastnilo spolu 36 žiakov. Najväčší záujem prejavila 3. A, z ktorej reprezentovali triedu 12 šikovní študenti. Aj [...]

Viac

Svetový deň dobrosrdečnosti


       Súkromné gymnázium (Life Academy) sa aj tentoraz pripojilo k oslave Svetového dňa dobrosrdečnosti, ktorý sa 13. novembra slávi po celom svete. Aktívni prváci už ráno každého prekvapili pekným citátom a cukríkom na skrinke. Rozdávali „objatia zadarmo“ a povzbudzovali ostatných zapojiť sa do konania dobrých skutkov napísaných na kartičkách. Kto splnil úlohy a navyše sa aj odfotil, mohol byť vyžrebovaný a získať [...]

Viac

Deň na burze stredných škôl


    V Aréne Poprad sa 10.11 od 9:00 konala burza stredných škôl. Pedagogický zbor a študenti prezentovali v dobrom svetle našu školu, informovali záujemcov o výhodach štúdia v našej Life Academy a s úsmevom na tvárach privítali zvedavých žiakov základných škôl, učiteľov a rodičov. Predstavovali sme bohatú výuku angličtiny, ukazovali interaktívnu prácu s iPadmi pochválili [...]

Viac