2% z dane z príjmov


Tlačívá na stiahnutie

Tlačivo “VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby” si môžete stiahnuť tu


Tlačivo “POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI” si môžete stiahnuť tu